SILS vraagt Skal registratie aan voor de opslag van biologische producten

Skal Biocontrole is toezichthouder op het gebied van aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Biologisch is een wettelijk beschermde term. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels waaraan moet worden voldaan. Skal ziet toe op de naleving van deze regels binnen Nederland.

Ook aan de opslag van biologische producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten als eindproducten) zijn regels verbonden. Aangezien SILS op korte termijn zal starten met twee nieuwe klanten die deels biologische producten distribueren heeft SILS inmiddels een Skal registratie aangevraagd. We hopen het certificaat op korte termijn te behalen! Vanzelfsprekend houden we u hiervan op de hoogte!