Customs

GDB Aangifte

Een GDB aangifte is een aangifte dat dient ten behoeve van de import van veterinaire goederen, zoals levende dieren en dierlijke producten. Veterinaire producten zijn bijvoorbeeld: zuivel, eieren, pluimveevlees, honing, mest en mestkorrels, vis en visproducten, maar dit ook een proteïne drankje waar zuivelproduct in verwerkt zit.

Een Europese verordening regelt de zaken ten aanzien van de zogenaamde “Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst” voor de aangifte van goederen. Dit moet gedaan worden direct bij binnenkomst in de EU. Afhankelijk van het soort goederen en een selectieprofiel van de voedsel- en warenautoriteit moeten goederen eerst gecontroleerd en bemonsterd worden, alvorens ze in het vrij verkeer van de Europese Unie gebracht mogen worden.

Uitvoervergunning voor strategische goederen of dual-use-goederen

Exporteurs hebben een vergunning nodig als ze militaire of dual use goederen uitvoeren.

Velen van u hebben wel een beeld bij militaire goederen, maar wat zijn nu dual use goederen?

Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens. Ze worden ook wel “goederen voor tweeërlei gebruik” genoemd. Dual-use goederen kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, diergezondheid of omgeving. Vanwege de internationale veiligheid gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Deze zijn gebaseerd op de Europese dual-use Verordening.

De aanvragen voor een uitvoervergunning moeten digitaal aangevraagd worden bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Wij kunnen u helpen met het aanvragen bij een uitvoervergunning.

 

 

Onze diensten