Customs

IM-A Document

IM-A document

Een IM-A document is een invoerdocument. IM staat dan ook voor ‘import’. Wanneer goederen van buiten de EU op een locatie binnen de EU arriveren, dan is er sprake van invoer als het de bedoeling is dat deze goederen binnen de EU blijven. In dit geval is het noodzakelijk om een invoerdocumentatie op te maken. Dit is het IM-A document.

Het voldoen van de douanerechten

Wanneer goederen vanuit een land buiten de EU worden ingevoerd naar een locatie binnen de EU om daar te blijven, dan is er niet alleen een IM-A document nodig. Het is ook belangrijk dat de douanerechten direct worden voldaan.

Douanerechten noemen we ook wel invoerrechten en zijn kosten die niet worden geheven op goederen uit het vrije verkeer van de Europese Unie. De douanerechten zijn belastingheffingen die bedoeld zijn om te beschermen, omdat deze goederen in prijsconcurrentie treden met goederen die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden.

Wanneer de invoerrechten zijn voldaan, dan worden de goederen die van buiten de EU komen gezien als ‘goederen in het vrije verkeer’ of ‘vrije goederen’. Er zijn een aantal regelingen en vrijstellingen die ervoor kunnen zorgen dat de invoerrechten, of douanerechten, niet voldaan hoeven te worden.

Wat is er nodig voor het opstellen van een IM-A document?

Om een IM-A document op te stellen zijn een aantal belangrijke informatiestukken nodig. Op de eerste plaats is er een handelsfactuur nodig en deze dient te worden aangevuld met een paklijst of pakbon. Vervolgens is er een vrachtbrief of luchtvrachtbrief nodig, afhankelijk van het soort vracht.

U heeft een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig, welke niet ouder mag zijn dan 12 maanden, en er is een FENEX Volmacht Directe Vertegenwoordiging (machtiging) nodig. De FENEX voorwaarden dienen ondertekend te zijn en voorzien te zijn van een datum. Tot slot is er een kopie van een legitimatiebewijs nodig van de persoon die als bestuur optreedt, welke vermeld wordt op de KvK-inschrijving. Uiteraard helpt SILS Customs u graag met het regelen van de benodigde IM-A documenten.

Onze diensten

Wil je meer informatie omtrent het IM-A document?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder.