Logistics

Retourlogistiek (Reverse Logistics)

Reverse logistics, ofwel retourlogistiek, wordt steeds belangrijker. Onder retourlogistiek wordt meestal verstaan het ophalen en terugbrengen van kapotte, gebruikte of afgeschreven producten.

Of het ophalen en afvoeren van verpakkingen. Maar ook steeds vaker worden nieuwe artikelen teruggestuurd.

De kosten van retourlogistiek

Ongeveer driekwart van de bedrijven hebben retourstromen. Toch hebben nog steeds maar weinig bedrijven aandacht voor hun retourlogistiek. Behoorlijke besparingen zijn vaak mogelijk! Veel retouren ontstaan in de praktijk bijvoorbeeld doordat verkeerde producten worden geleverd of doordat de producten tijdens het transport beschadigen. Deze retourstromen zijn te vermijden. Door de hoge performance van gemiddeld 99,97% (!)  tijdens het pickproces en de zorvuldige wijze van verpakken worden onnodige retouren door SILS tot het minimum beperkt!

Onze diensten

Het uiterste uit de retourlogistiek halen?

SILS maakt gebruik van een gestandaardiseerd RMA proces (Return Material Authorization).