Incoterms

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms), ofwel leveringsvoorwaarden, is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. Deze is ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC). Met andere woorden: wie moet wat doen en wanneer? Deze voorwaarden zijn bedacht om kopers en verkopers meer duidelijkheid te geven wanneer ze over de grens handelen. Daarbij moet een bewuste keuze worden gemaakt voor de juiste Incoterm. In de praktijk wordt er uit gewoonte of onwetendheid vaak onzorgvuldig met Incoterms gewerkt. Maar dit kan grote risico’s met zich mee brengen voor zowel verkoper als koper. Daarom kun je bij ons ook terecht voor advies over de regelgeving en benodigdheden rondom Incoterms.

De Incoterms-regels zijn met enige regelmaat aangepast – voor het laatst in 2020 – waarbij onder andere rekening is gehouden met het toenemende online gebruik.

We zetten de belangrijkste wijzigingen hierbij op een rij:

  • DAT (Delivery at Terminal) is vervangen door DPU (Delivery at Place Unloaded). Dit om te verduidelijken dat een DAT levering op elke plaats kan plaatsvinden, en niet alleen op een “terminal”.
  • De laatste versie speelt in op de marktvraag voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms®-regel. Iets dat vooral door banken gevraagd wordt in het geval van betaling onder een L/C.
  • Verder houdt deze actuele regelgeving rekening met het vervoer van goederen met eigen vervoermiddelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
  • Ook wordt er aandacht gegeven aan de diverse niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels. Een voorbeeld hiervan is dat de verkoper bij CIP een verzekering met hogere dekkingsgraad (Institute Cargo Clauses A) overeen dient te komen. Wel is het mogelijk dat partijen onderling overeenstemmen een beperkte dekking te gebruiken.
Onze diensten

Advies over Incoterms

We adviseren je graag over de regelgeving en benodigdheden rondom Incoterms.