Over ons

Kwaliteit & Milieu

Kwaliteit

Klanttevredenheid door meerwaarde te bieden aan onze klanten, dat is wat we willen. Dit bereiken we niet zonder een grote nadruk te leggen op kwaliteit. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze leveranciers en partners. Bij het begrip kwaliteit gaat het niet alleen om de operationele kwaliteit van onze processen maar ook om zaken als veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid. Kwaliteit in alle genoemde facetten is voor ons een belangrijke managementonderwerp en vormt dan ook een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsvoering. De uitdaging waar wij dagelijks voor staan is om met zo laag mogelijke exploitatiekosten een zo hoog mogelijke prestatie te leveren.

Milieu

SILS vindt het belangrijk om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan het milieu. Dit zeggen we niet alleen, maar we handelen hier ook naar. Het is dan ook niet voor niets dat we als vestigingsplaats hebben gekozen voor de Ecofactorij in Apeldoorn. Hier worden niet alleen hoge eisen gesteld aan de manier van bebouwing (bijvoorbeeld de totaal te bebouwen oppervlakte van een perceel) maar hier zorgen we bijvoorbeeld ook voor onze eigen warmtewinning.

Ons milieubeleid omvat de volgende twee speerpunten:

  1. Het opstellen en in onze bedrijfsvoering integreren van een SILS milieubeleid
  2. Het gebruiken van milieuvriendelijke apparatuur

 

Onze diensten