Overige Voorwaarden

Als lid van de verschillende overkoepelende brancheverenigingen conformeren wij ons aan de diverse voorwaarden zoals deze zijn opgesteld en welke ook in de branche in zijn algemeenheid worden geaccepteerd. In onze Algemene Voorwaarden wordt dan ook verwezen naar een aantal van deze branche voorwaarden. Onderstaand vindt u de links naar deze voorwaarden: