SILS maakt wérk van ‘Employer Branding’!

SILS zet bewust in op de ontwikkeling van haar ‘Employer Branding’. Wat dit betekent? Op basis van duidelijke en herkenbare kernwaarden willen we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Zowel voor onze huidige medewerkers als voor logistieke talenten in de arbeidsmarkt die we voor SILS willen interesseren. Eerder besteedden we aan ons beleid op het gebied van employer branding al enkele blogs. En nu doen we dat graag opnieuw, met de focus op de actuele stand van zaken. Een teken dat we de tevredenheid van onze (toekomstige) medewerkers hoog in het vaandel hebben staan!

U las het al: Employer Branding slaat op de interesse van SILS in nieuwe collega’s, maar ook op de tevredenheid van onze bestaande medewerkers. Dit beleidsinstrument heeft dus zowel een interne als externe component. Om met het eerste te beginnen: Onze interne werkgroep Employer Branding is inmiddels actief uit de startblokken gekomen. De deelnemers zijn betrokken collega’s die als ware ambassadeurs alle geledingen binnen SILS vertegenwoordigen.

Concreet aan de slag met actiepunten

De werkgroep Employer Branding heeft inmiddels een lijst met de meest uiteenlopende actiepunten opgesteld, gerangschikt per categorie. Per actie hangen we daar een label aan door te besluiten of we het actiepunt in kwestie op de korte, middellange of lange termijn oppakken. Ook koppelen we daar inhoudelijk verantwoordelijke ambassadeurs uit de werkgroep aan, plus een realistische planning. Enkele concrete voorbeelden van actiepunten die lopen? De categorie primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waarbinnen momenteel de te hernieuwen SILS pensioenregeling actueel is. Ook is de interne communicatie een actueel issue, evenals de werksfeer. Een actiepunt in het licht hiervan, ter illustratie, is het oprichten van een personeelsvereniging. Een inmiddels gerealiseerd actiepunt in het kader van een betere communicatie en werksfeer is de regelmatige vrijdagmiddagborrel waarbij de collega’s elkaar ook op een andere manier leren kennen. Eveneens inspireren we medewerkers om mee te denken met onze nieuwbouw via de speciaal hiervoor in het leven geroepen werkgroep. Kortom, enerzijds kiezen we dus voor snel te realiseren actiepunten met direct een positief resultaat, en anderzijds investeren we ook in de realisatie van actiepunten die meer inzet en een langere adem vergen.

Speciaal aandacht voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Speciaal aandacht krijgt ons nieuw op te zetten medewerkerstevredenheidsonderzoek, een belangrijk onderzoek om ons beleid voor Employer Branding van een stevig fundament te voorzien. Dit besteden we bewust uit aan een extern onderzoeksbureau, hetzelfde bureau dat al enkele jaren met succes ons klanttevredenheidsonderzoek uitvoert. Bijzonder om te melden is, dat de leden van de werkgroep Employer Branding meehelpen om de vragen in dit medewerkerstevredenheids-onderzoek op te stellen, in directe samenwerking met het externe onderzoeksbureau. Dit onderzoek komt dus vanuit de medewerkers en niet vanuit het MT. Des te groter zal naar verwachting de participatie ín dit onderzoek zijn, evenals de relevantie van de uitkomsten. Diverse inspiratiesessies helpen de werkgroep inmiddels op weg, uiteindelijk leidend tot het opstellen van een relevante vragenlijst. In mei, juni hopen we het medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren, met de bedoeling dit regelmatig te herhalen.

Inventarisatie actiepunten richting arbeidsmarkt

Naast deze interne activiteiten richten wij onze focus in het kader van Employer Branding ook extern, richting de arbeidsmarkt en onze toekomstige medewerkers. Een stagiair van een HRM-opleiding heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen SILS en de arbeidsmarkt en deze scriptie is inmiddels afgerond en verdedigd. Uit deze scriptie zal de werkgroep Employer Branding de komende tijd actiepunten selecteren waarmee we aan de slag gaan, op dezelfde manier zoals we dat doen met de genoemde actiepunten richting de bestaande medewerkers. Zoals het consequent en eenduidig inzetten van social media voor personeelswerving.

Vaststellen “Employee Value Proposition’

Eveneens is de werkgroep nu druk bezig om de zogeheten “Employee Value Proposition’ vast te stellen, in samenspraak met het MT. Met andere woorden: welke kernwaarden vanuit SILS maken het voor mensen aantrekkelijk om bij SILS te komen werken én te blijven werken. Nadat we deze “Employee Value Proposition’ hebben vastgesteld, zal deze leidend zijn in alle (arbeidsmarkt)communicatie die we voortaan doen, zowel intern als extern. Aangevuld met een wervingplan waarin we alle werkzaamheden om nieuwe medewerkers te vinden en te binden op basis van onze Employee Value Proposition consequent beschrijven en structureren. Ook staat het op de planning om nog dit jaar, naast onze eigen website, een ‘werken bij SILS’ site in de lucht te brengen. Verder onderzoekt de werkgroep of we een app, speciaal voor de interne communicatie, kunnen inzetten.

Kortom, we zijn met ons beleid voor Employer Branding volop actief! Een concreet signaal richting onze collega’s dat we met actiepunten die kans maken daadwerkelijk aan de slag gaan.

Petra Hofs