De SILS Douane Scan: zekerheid voor alles

Heeft u met uw logistieke activiteiten te maken met de Douane? En heeft u uw douanezaken in eigen beheer of aan een logistieke dienstverlener uitbesteed? Overweegt u dan eens de SILS Douane Scan door ons uit te laten voeren. Via deze audit achterhalen wij trefzeker of u al uw douanezaken fiscaal en juridisch correct afhandelt. Mocht onze scan inderdaad hiaten of onvolledigheden tegenkomen, dan adviseren wij u hoe u deze voortaan door een interne procesverbetering voorkomt.

Op locatie binnen uw bedrijf nemen wij al uw procedures onder de loep die te maken hebben met import en export. Wij houden uw vergunningen op dit gebied tegen het licht en uiteraard het soort goederen dat u importeert of exporteert. In één moeite door analyseren wij de wijze waarop u de BTW-regels toepast, en het voeren van een correcte administratie, in relatie tot uw export. Binnen de scan beoordelen we eveneens alle bijgaande documenten als u van buiten de EU in Nederland importeert. Uiteraard valt ook de identificatie van uw forwarder en de aansturing ervan onder de SILS Douane Scan en de correcte toepassing van de Incoterms. Dit zijn de leveringscondities die verkoper en koper met elkaar afspreken. Indien noodzakelijk, kunnen we inzoomen op risicovolle goederen die mogelijk onder de dual use verordening vallen. Dit zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (WMD).

Procesbeschrijving plus risicoanalyse

De tijdens de scan verzamelde data leidt tot een procesbeschrijving van uw huidige werkwijze. Inclusief een kritische blik op de vergaarde data zelf. Vervolgens beoordelen wij de inhoud van uw concrete aangiften om vast te stellen of u wellicht bepaalde risico’s loopt door een incorrecte aangifte. Daartoe bekijken we de douanewaarden, goederencodes en de volledigheid en juistheid van oorsprongscertificaten. De risicoanalyse die wij voor u opstellen voorzien wij van een strategisch advies om uw processen en procedures in relatie tot uw douaneactiviteiten voortaan te optimaliseren. Voorzien van praktijkgerichte en snel te implementeren oplossingen. Adviezen die wij helder en begrijpelijk schrijven. U heeft geen extra consultant nodig om onze rapporten voor u te ontcijferen.

Investering in de SILS Douane Scan loont de moeite

De SILS Douane Scan is niet geheel kosteloos. U ontvangt vooraf een offerte op basis van de tijd die wij denken bij u actief te zijn. Gemiddeld is dit één dag bij u op locatie en vervolgens een halve tot een hele dag voor het verwerken van de data en het opstellen van het advies. Echter, de relatief geringe investering die de SILS Douane Scan vergt, weegt niet op tegen de kosten die u ermee kunt voorkomen door proces- en procedurefouten waardoor uw invoerstromen niet goed hebben gelopen. Uiteraard ontvangt u hiervoor gericht advies; voor de daadwerkelijke uitvoering van deze adviezen en afhandelingen bent u uiteraard zelf verantwoordelijk. SILS constateert en adviseert en u repareert. Feit is wel dat wij in een partnerrelatie met u optimaal in staat zijn de gegeven adviezen ook voor u te implementeren.

Meerdere doeleinden

Overigens, de risico’s die wij op basis van de Douane Scan inzichtelijk maken voor u zijn niet per definitie financieel/fiscaal van aard. Onze adviezen kunnen u tevens helpen om uw douaneactiviteiten sowieso efficiënter in te richten. De scan kan eveneens voorzien in het bepalen van de bedrijfssituatie in relatie tot de voorwaarden die gesteld worden aan een vergunning Authorized Economic Operator (AEO). Afhankelijk van de bevindingen tijdens de audit zou het advies kunnen zijn om uw medewerkers te trainen. Ook dit verzorgen wij. Een training duurt ongeveer 3-4 uur en kan ook ’s avonds plaatsvinden. Deze trainingen zijn bedrijfsspecifiek, waarbij voorbeelden uit de audit goed gebruikt kunnen worden ter illustratie.

Tot slot: u hoeft niet al klant te zijn bij SILS om gebruik te maken van deze Douane Scan.

Jens Stevens