UCC vernieuwd: douane regels gaan veranderen

Veel opdrachtgevers maken gebruik van douaneregelingen zoals actieve veredeling of het SILS douane entrepot. SILS geeft douaneadvies en maakt douanedocumenten voor import- en exportzendingen. Samen met onze afdelingen Cargo en Logistics maakt dit SILS tot een complete logistiek dienstverlener.

Ons douanewerk wordt onder andere bepaald door het Communautair Douane Wetboek (CDW). Op 1 mei 2016 treedt de opvolger hiervan in werking: de Union Customs Code (UCC). Het UCC is bedoeld om het handelsverkeer binnen de EU te vereenvoudigen. De details van de UCC zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. U kunt erop vertrouwen dat wij vanaf 1 mei 2016 onze douanediensten op basis van de UCC uitvoeren.

CDW-vergunningen

Wel staat vast dat binnenkort de CDW-vergunningen zullen wijzigen. Momenteel inventariseert de Douane wat daarvan de gevolgen zijn. We verwachten dat er in september duidelijkheid komt. Wij houden u hiervan op de hoogte. Want ook voor douanevergunningen, auditing en opleiding geven wij u advies en begeleiding. Als aparte dienst. Of in samenhang met ons werk voor u op het gebied van Cargo en Logistics.

Nieuwe UCC: twee belangrijke accenten

Twee voorgenomen wijzigingen in de UCC lichten wij er voor u alvast uit. Ten eerste worden beter gefaciliteerd de:

  • zekerheidsstelling
  • vereenvoudigingprocedures
  • gecentraliseerde vrijmaking

Ten tweede: de twee vormen van Actieve Veredeling (schorsing- en terugbetalingssysteem) en de regeling Behandeling Onder Douanetoezicht gaan op in één regime.

Kortom, wij zullen u blijven informeren over deze voor u belangrijke veranderingen in de UCC én wij voeren deze desgewenst in de praktijk voor u door. Voor de komende maanden adviseren wij u dan ook deze blog te blijven volgen.

Jens Stevens
Manager Operations