SILS bereidt zich voor op de toekomst. Samen met u.

SILS toetst haar geleverde logistieke dienstverlening continu aan een aantal criteria en doelgroepen, zoals uiteraard bij onze klanten. Uit een aantal recente onderzoeken naar de ervaren klanttevredenheid onder onze opdrachtgevers kwamen hoge scores naar voren. Scores die wij ook over een langere periode constant op een hoog niveau weten te houden. Maar ook kijken en luisteren we om ons heen, naar bijvoorbeeld brancheorganisaties, collega-bedrijven in de sector, leveranciers, prospects, of juist naar partijen volledig buiten onze eigen branche.

Die brede scope is essentieel om onze dienstverlening niet alleen nu, maar ook in de toekomst relevant en actueel te houden. Met andere woorden: SILS bereidt zich permanent voor op de toekomst. Logistieke innovaties zoals nieuwe innovatieve diensten die door SILS worden geïntroduceerd op basis van geconstateerde behoeften. Een recent voorbeeld van deze geslaagde uitbreiding van dienstverlening is het aanbieden van verkoopondersteunende activiteiten in Europa, voor klanten buiten de EU. Dit doen wij inmiddels voor een tweetal Amerikaanse bedrijven: Ettore en Sugarboo Designs.

Logistieke innovatie heeft onze aandacht

Uit de hierboven genoemde observaties maken we onder andere op dat het opdrachtgevende bedrijfsleven tijdens de recente economische crisis haar aandacht vooral moest geven aan kostenreductie en vaak zelfs ook lijfsbehoud. Logistieke innovatie en activiteiten werd hierdoor vaak ‘on hold’ gezet. Dat de economische parameters weer enigszins in het groen komen, merken wij bijvoorbeeld aan het toenemend aantal offerteaanvragen. Bedrijven staan kennelijk weer open voor logistieke innovatie en voor een heroriëntatie op hun huidige logistieke activiteiten.

Accent op strategische partnerships

Die logistieke innovatie slaagt alleen als je als organisatie, zoals SILS, voortdurend monitort welke koers strategische partners in de sector van plan zijn te gaan varen. Sterker nog: SILS gaat met deze strategische partners graag open en constructieve samenwerkingen aan. Denk aan partners voor het definiëren van onze strategie, het uitvoeren van klantenfeedback, ICT partners, evenals partners voor opleiden & organisatiecultuur. Bijvoorbeeld door de onderlinge uitwisseling van expertise en know how. Of de bundeling van kennis. Let wel: die strategische partnerships zijn niet, zoals wellicht vroeger vaak voorkwam, gebaseerd op een boekhoudkundige onderlinge afrekening van kosten en opbrengsten. Waardoor mooie initiatieven helaas vaak vroegtijdig sneuvelden.

Hét selectiecriterium: creatief, innovatief vermogen

SILS ziet en doet het anders. De grootte, impact of het vermogen van onze strategische partners is niet relevant in de beslissing om professionele partnerships met hen aan te gaan. Veel meer kijken wij naar innovatief vermogen, creatieve denkkracht en doortastende acties om logistieke innovaties in de sector om te zetten in nieuwe en aantrekkelijke diensten. Met het doel onze huidige en toekomstige klanten volledig te kunnen blijven ontzorgen. Op die eigentijdse wijze bereidt SILS zich graag voor op de toekomst in een open samenwerking met strategische partners. En als u zich hier in herkent, doen wij dit graag samen met u!