Het WMS van SILS: zelf ontwikkeld met 100% klantfocus

Een Warehouse Management Systeem (WMS) vormt het kloppend hart van elke logistieke operatie. Uiteraard heeft ook SILS een WMS. Bijzonder is dat we dit niet kant-en-klaar hebben ingekocht, maar volledig zelf hebben ontwikkeld. In directe samenwerking met eersteklas programmeurs, en vooral: geheel aangestuurd door SILS zelf. Uiteraard profiteert SILS als eerste zelf van deze integrale, zelfstandige en dedicated aanpak, maar evenzogoed onze klanten.

Dit zelf ontwikkelen betekent dat ons WMS niet is bedacht vanuit de abstracte visie van het zoveelste softwarebedrijf. Door het zelf te ontwikkelen en voortdurend te optimaliseren, is het 100% opgebouwd en ingericht op basis van onze eigen jarenlange logistieke ervaringen. En wensen. Bijvoorbeeld de werkschermen zijn intuïtief ingedeeld zoals de feitelijke gebruikers bij SILS dat prettig vinden werken. En juist niet zoals de techniek dit vanuit een beperkte focus dwingend voorschrijft. Een wereld van verschil in gebruiksgemak.

Investeren in eigen innovatie

Uiteraard vergde het zelf ontwikkelen van ons WMS een enorme investering. Maar die heeft al vanaf het eerste moment de waarde van ons WMS gigantisch verhoogd. We konden immers doen en laten wat we wilden. De insteek? We hebben alles geautomatiseerd wat logischerwijs viel te automatiseren. We hebben bijvoorbeeld een voor SILS specifiek transport management systeem (TMS) toegevoegd voor het management van ons transport. En dat geldt ook voor al onze douaneactiviteiten die wij in ons eigen systeem ingebracht hebben.

Concrete voorbeelden van voordelen van ons WMS

Ons WMS is al vanaf dag één veel meer verrijkt en toegespitst op ons specifieke werk dan standaard op de markt beschikbaar is. Ik geef u enkele voorbeelden. Per dossier, dus per order van een klant, gaat de factuur er geautomatiseerd uit én kan de klant die zelf weer terugvinden op datzelfde niveau. Dus ook op onderliggend dossierniveau. Alle bijhorende documenten zijn digitaal voorhanden. Dit maakt hard copy dossiers overbodig. Eveneens kunnen we op dossierniveau alle details inzien en doorgronden. Geen enkel kant-en-klaar WMS biedt die voordelen.

Doorontwikkeling op klantspecifieke vragen

Verder hebben we ons eigen WMS op grond van duizend-en-één specifieke vragen van klanten doorontwikkeld. Althans, als het om klantspecifieke vragen ging waarvan we het nut ook voor andere klanten inzagen. In die situaties hebben wij klantspecifieke vragen op eigen kosten doorontwikkeld in ons WMS.

Eenvoudig te doorgronden, gebruiksvriendelijk en stabiel

Inmiddels is ons WMS tien jaar oud, maar continu doorontwikkeld. Kortom, de unieke bundeling van tien jaar ervaring én een uiterste actualiteit als het gaat om het doorvoeren van vernieuwingen. Van klanten krijgen we dan ook de nodige positieve feedback. Ze ervaren ons WMS als eenvoudig te doorgronden, gebruiksvriendelijk en stabiel. Ook biedt het hen wat ze nodig hebben, niets meer en niets minder. Een externe partij heeft eveneens vastgesteld dat het een uiterst stabiel systeem betreft.

Hybride vanaf de start

SILS zag al vroeg in dat webwinkel logistiek enorm zou groeien. Vanaf het eerste moment hebben we hierin geïnvesteerd. En tegelijkertijd hebben we ons WMS hierop aangepast. Maar eveneens bleef onze focus gericht op traditionele logistieke diensten. Ook hier is ons WMS continu op doorontwikkeld. Zowel operationeel als systeemtechnisch zijn we dus een 100% hybride organisatie. Door hierop tijdig voor te sorteren, bedienen we nu vanuit één WMS beide segmenten. Van eenvoudige en kleine orders vanuit een webshop tot en met de uitlevering van complexe logistieke opdrachten: we regisseren het vanuit één WMS. Vooral actueel nu een toenemend aantal opdrachtgevers zelf ook steeds meer hybride wordt in hun marktbenadering. Met een groeiende mix van activiteiten binnen hun organisatie op het vlak van zowel B2B als B2C. Traditioneel waren deze werelden behoorlijk gescheiden, inmiddels groeien ze meer en meer naar elkaar toe. SILS is hier al lang op tijd op voorbereid met één integraal WMS.

Ontdek met ons wat er nog meer mogelijk is…

Wellicht werkt u al samen met SILS, maar benut u nog niet alle voordelen van ons WMS. In een vrijblijvende demo tonen wij u graag wat er allemaal in uw voordeel nog meer mogelijk is. En heeft u op uw beurt wensen voor ons WMS die u nog niet terugvindt? Vertel ons uw wensen gerust. We wegen deze serieus en nemen deze wellicht mee in nieuwe releases.

 

Willem-Jan Cramer