SILS biedt de oplossing voor het correct calculeren van de douanewaarde voor e-commerce partijen van buiten Europa

Steeds meer partijen van buiten Europa komen de Europese markt op met e-commerce activiteiten. Vooral vanuit China nemen deze activiteiten toe. Men verkoopt zelf de eigen producten in Europa of via platforms zoals Amazon. Douanetechnisch heeft dit nogal wat voeten in de aarde. Vooral op het gebied van het correct bepalen van de douanewaarde en de daaruit voortvloeiende invoerrechten. De douane kijkt momenteel vooral bij e-commerce partijen met een vergrootglas naar deze complexe materie. SILS biedt hiervoor een sluitende oplossing.

Net als iedereen moeten deze e-commerce partijen van buiten Europa de geïmporteerde goederen ten invoer aangeven bij de douane, en hierover dus invoerrechten afdragen. De douane expediteur in Europa, dit kan tevens de logistieke dienstverlener zijn, behartigt de belangen van haar klant (van buiten Europa) en geeft hiervoor altijd de douanewaarde op van de goederen die geïmporteerd worden. De douanewaarde is het bedrag waar het invoerpercentage over berekend wordt. In de meeste gevallen vindt dit plaats op basis van de transactiewaarde (op basis van de verkoop-/inkoopfactuur). Na betaling van de invoerrechten en (het verrekenen) van de BTW bevinden deze goederen zich in het vrije verkeer van de EU.

De inkoop- en verkoopfactuur: oneigenlijke grondslag voor bepaling douanewaarde

Echter, het kan voorkomen dat het e-commerce bedrijf de eigen goederen in eerste instantie alleen verstuurt. Bijvoorbeeld wanneer de goederen nog verkocht moeten worden via Amazon. In dat geval is er nog geen sprake van een feitelijke in-/verkoop op het moment waarop de goederen in Europa binnen komen. Dit betekent dat bij binnenkomst van deze goederen in de EU deze factuur niet kan dienen voor het bepalen van de douanewaarde. De Europese douane autoriteiten hebben geconstateerd dat bedrijven soms toch aangeven dat de douanewaarde op basis van een transactie tot stand is gekomen. Op grond van het Douanewetboek van de Unie (DWU) dient men dan echter op een andere manier de douanewaarde te bepalen. Omdat er de afgelopen jaren een enorm bedrag aan invoerrechten en BTW is misgelopen, werken de douane autoriteiten in Europees verband inmiddels nauw samen en vinden hierop verscherpte controles plaats.

SILS ontwikkelt alternatieve en getoetste methodiek

Dit is een behoorlijke uitdaging die SILS aangaat, met de bedoeling e-commerce partijen van buiten Europa, vooral Chinese en Amerikaanse partijen, te helpen hun goederen op een douanetechnisch correcte manier in Europa te importeren. Niet op basis van inkoop-/verkoopwaarde, maar met een andere waardebepaling conform een nog door de douane te toetsen en akkoord te bevinden methodiek.

Eveneens complexe BTW-wetgeving

Niet-Europese ondernemingen krijgen in Europa ook te maken met complexe BTW-wetgeving. De diverse landen en afzetkanalen vereisen ook op dit gebied een goede expertise. De situatie is anders wanneer er direct vanuit Nederland wordt verkocht of wanneer de goederen bijvoorbeeld eerst worden overgebracht naar een fulfilment center in Duitsland en van daaruit worden verkocht. Ook hier biedt SILS de oplossing, wat voorkomt dat e-commerce partijen binnen de EU tegen een BTW-naheffing aanlopen.

Geen vertraging en geen naheffingen

Als resultaat van een vraag van een strategische partner met veel ervaring met Chinese e-commerce partijen ontwikkelde SILS een rekenmethodiek om de invoer in de EU fiscaal-juridisch snel en correct af te handelen. Uiteindelijk getoetst door het Landelijk Waardeteam van de douane en snel aan te passen per productcategorie. Zodat er geen onnodige vertraging ontstaat na binnenkomst in de EU. Want ondanks de complexheid van deze materie ziet SILS erop toe dat deze rekenmethode voor de waardebepaling efficiënt en laagdrempelig toepasbaar is. Deze inzet van SILS op deze complexe materie betekent dat e-commerce partijen van buiten Europa straks zonder tijdverlies en zonder risico op naheffingen kunnen blijven importeren in de EU.

Complete ontzorging ook mogelijk

We zouden het bijna vergeten: SILS is uiteraard ook fysiek actief als logistiek dienstverlener! Naast alle hierboven geschetste invoer- en BTW-begeleiding, kunnen wij uw goederen vanuit buiten Europa ook fysiek naar Europa vervoeren, opslaan en vervolgens weer binnen de EU distribueren. Kortom, complete ontzorging. Maar uiteraard staat het u ook vrij alleen onze douane- en BTW-expertise op dit complexe terrein in te schakelen.

 

Jens Stevens