Daarom geven we hen graag 100% aandacht en begeleiding.

Onze medewerkers maken het verschil.

13 juli 2022

SILS kan nog zoveel diensten bedenken en promoten: het zijn onze medewerkers die deze in de praktijk voor onze klanten waarmaken. Hun inzet, vakmanschap en proactieve houding maken het verschil. Uiteraard, we leven in een tijd van digitalisering en daarvan maken we dankbaar gebruik. Maar logistieke dienstverlening is geen kil algoritme, anoniem werkend vanuit een computercentrum. Het vereist nog steeds een menselijk oog, een snelle beslissing in collegiaal teamverband en ook: een aandachtvol telefoontje naar een klant om die gerust te stellen na een mogelijke hick-up in de supply chain.

Nog steeds een goede positie op de arbeidsmarkt

De kracht van onze medewerkers om het verschil te maken, koestert SILS door steeds meer nadruk te leggen op employer branding. Dit betekent niet alleen communiceren op de arbeidsmarkt dat we een aantrekkelijke werkgever zijn, maar die belofte ook daadwerkelijk waarmaken met concreet beleid. Uiteraard opereren ook wij in een overspannen arbeidsmarkt. En ligt de focus, heel begrijpelijk, op het werven van nieuwe medewerkers. Goed nieuws is dat we er vooralsnog nog steeds in slagen ons bestand aan medewerkers kwalitatief en kwantitatief goed op peil te houden. En daarmee de kwaliteit van onze aangeboden diensten te blijven garanderen.

100% aandacht voor onze huidige medewerkers

Naast de werving van nieuwe medewerkers vergeten we niet ook volop en vooral gecontinueerd aandacht te geven aan onze huidige medewerkers. Hun tevredenheid is essentieel. Daarom lanceren we nu een nieuwe versie van ons Medewerkerstevredenheidsonderzoek. En met de resultaten daaruit gaan we écht aan de slag. Zoals in werkgroepen die thema’s aanpakken die de medewerkers aandragen in dit onderzoek.

Nadruk op nog beter communiceren

Wel ligt er een taak van het management van SILS om intern nog beter te communiceren dat wij daadwerkelijk de zaken oppakken die onze medewerkers in dit onderzoek aangeven. Immers, een essentieel facet van een goed beleid voor employer branding is nog altijd dit niet alleen te dóen, maar hierover ook te communiceren. Over communiceren gesproken: SILS hanteert intern enkele beproefde instrumenten om onze medewerkers goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen zoals via nieuwsbrieven en het beeldscherm in onze bedrijfskantine.

Kennis geborgd van vertrekkende collega’s

Uiteraard zijn onze medewerkers niet voor hun hele werkzame leven aan ons gebonden. Sommigen verlaten SILS op zoek naar nieuwe uitdagingen. Soms ook na lange tijd hun inzet volledig aan SILS te hebben gegeven. SILS ervaart dit soort bewegingen als heel normaal en gezond. Uiteraard borgen we dat de jarenlang door deze gewaardeerde collega’s opgebouwde logistieke vakkennis niet verloren gaat en in de organisatie behouden blijft. De continuïteit van onze dienstverlening is en blijft daarmee op het hoogste niveau.

Van onze medewerkers maken we graag meewerkende meedenkers…

Naast een uitnodiging aan al onze medewerkers om mee te doen met ons Medewerkers-tevredenheidsonderzoek, nodigen we hen ook uit op persoonlijke basis om mee te denken met SILS. We organiseren op regelmatige basis ontbijtbijeenkomsten voor wie maar wil aanschuiven. Dit doen we in een hotel in de omgeving van SILS, ook bedoeld voor alle medewerkers om even helemaal los te komen van hun werkomgeving. Per ontbijtsessie zijn twee MT-leden present. Hét moment om in een gastvrije en ongedwongen sfeer met elkaar in gesprek te gaan. Hiërarchie speelt geen rol, elkaar wederzijds inspireren wel. Wat speelt er bij SILS? Welke knelpunten ervaren medewerkers? Hoe kunnen we samen een stap vooruitzetten? Tot nu toe komen er uit deze ontbijtsessies hele mooie suggesties naar voren. Die zijn zelfs zó waardevol dat we de frequentie van deze sessies op peil houden en bijvoorbeeld niet op de rem trappen in de altijd wat rustigere zomerperiode. Samen gaan we vol gas door om aan de ontbijttafel met onze medewerkers nieuwe ideeën te ontwikkelen en verbeterpunten te noemen.

De zomervakantie nadert.

Hoog tijd voor iedereen om eens even helemaal te ontspannen. Thuis of op reis. We gunnen al onze medewerkers een heerlijke zomerperiode en danken hen langs deze weg voor hun tomeloze inzet.

Uiteraard bestaat SILS ook niet zonder haar gewaardeerde klanten! Ook u wensen we graag een zorgeloze zomerperiode toe. En heeft u een idee waarmee SILS haar dienstverlening nog verder kan optimaliseren! Laat het ons weten, we gaan er na de zomervakantie fris en fruitig mee aan de slag!

 

Willem-Jan Cramer