Blog

Alles draait om creativiteit en flexibiliteit

2 april 2021

Corona is nu een jaar onder ons. Inmiddels dwingt de markt onze opdrachtgevers om actie te ondernemen voor de middellange termijn. Afwachten is niet langer aan de orde, de business moet op een gegeven moment gewoon door. Hierdoor constateren we een toenemende vraag naar warehousing oplossingen zoals SILS die biedt.

Brexit = nieuwe business

Ook Brexit draagt bij aan extra activiteiten; veel Engelse partijen raken verstrikt in de nieuwe en vaak onduidelijke of zelfs ontbrekende import-/exportregels. Noodgedwongen richten zij hun blik op Europa voor het inrichten van een (extra) logistieke hub op het Europese continent. Nederland komt daarbij vanzelfsprekend naar voren vanwege onder andere de uitstekende logistieke infrastructuur en het gunstige vestigingsklimaat. Vanuit Engeland ontvangen we hierover veel warehouse en douane-technisch gerelateerde vragen. Om deze reden start SILS met een sales agent in de UK. Deze specialist bundelt al dit soort logistieke en douane-gerelateerde vragen van Britse bedrijven met de insteek deze nieuwe uitdagingen in samenwerking met SILS op te lossen. Een bewijs dat nieuwe en vaak onvoorziene marktomstandigheden ook nieuwe kansen kunnen bieden.

Bouw nieuw warehouse

Dit soort positieve ontwikkelingen onderstreept eens te meer ons voornemen om een nieuw warehouse te bouwen. We hebben eenvoudigweg meer ruimte nodig om onze groei te kunnen faciliteren. Temeer omdat we ook bij een aantal van onze bestaande klanten zien dat deze niet geraakt worden door COVID-19 en gestaag, of zelfs fors, doorgroeien. Eveneens verwelkomen we nieuwe klanten. Voor dit nieuwe warehouse ontwikkelen we momenteel redelijk concrete plannen in de regio Rotterdam. Een separate hub ten opzichte van onze vestiging in Apeldoorn, met naar verwachting zijn geheel eigen toegevoegde waarde.

Aanpassen is key

Uiteraard heeft u in de media de logistieke stremming in het Suezkanaal gevolgd. Ineens stond de logistieke sector mondiaal in de schijnwerpers. De geschetste mogelijke gevolgen van deze acute stremming in de supply chain werden breed uitgemeten. Wat in deze urgente situatie opviel, is niet alleen de kwetsbaarheid, maar ook de enorme flexibiliteit en creativiteit die onze sector aan de dag legt. In no-time voeren schepen óm Afrika heen, ondanks de extra kosten, het tijdverlies en gevaren van piraterij. Overigens mogen we er trots op zijn dat het Nederlandse bedrijf Boskalis de grootste tanker ter wereld weer loskreeg. Als logistieke branche, en dit geldt ook voor SILS, is het een overlevingsfactor van belang om je snel te kunnen aanpassen als omstandigheden acuut veranderen. Alles draait om creativiteit en flexibiliteit. Van Brexit tot Suez, van nieuw warehouse tot het werven van nieuwe medewerkers die toegerust zijn voor alle nieuwe uitdagingen.

Meer mogelijk met medewerkers

Over dit laatste: om al het werk bij SILS te kunnen doen, nu en in de toekomst, is elke logistieke expert welkom. Maar de arbeidsmarkt is krap, dus ontplooit SILS nieuwe en creatieve manieren om niet alleen de juiste medewerkers aan te trekken, maar hen ook tot het passende hoge niveau te begeleiden en op te leiden. Tegelijkertijd gaan we veel meer de nog onbenutte talenten van onze huidige medewerkers verkennen en hen uitnodigen deze binnen SILS te ontplooien. Gesteund door goede, gestructureerde opleidingsplannen. Wie weet hebben we binnenkort zelfs een “Young Potential Programma” bij SILS. Kortom, alles draait in de logistiek, en dus ook bij SILS, om creativiteit en flexibiliteit. Ik daag iedereen uit, van klant tot (nieuwe) medewerkers om ons hierop kritisch te toetsen.

 

Willem-Jan Cramer