Carbon Border Adjustment Mechanism – SILS helpt!

8 maart 2024

De Impact van het Carbon Border Adjustment Mechanism op de Logistieke Sector

Wat is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)?

In een wereld waarin klimaatverandering een steeds urgenter probleem wordt, zijn overheden en bedrijven wereldwijd op zoek naar manieren om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Een van de recente ontwikkelingen op dit gebied is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), een beleidsinstrument dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door de import van producten met een hoge koolstofuitstoot te belasten. Deze maatregel heeft niet alleen gevolgen voor de industrieën die direct betrokken zijn bij de productie van goederen, maar ook voor de logistieke sector die verantwoordelijk is voor het vervoer van deze goederen over de hele wereld.

Impact op de Logistieke Sector

Voor de logistieke sector brengt het CBAM verschillende uitdagingen met zich mee:

Toenemende kosten: Bedrijven zullen worden geconfronteerd met hogere kosten als gevolg van het CBAM.

Toenemende nalevingsvereisten: Bedrijven zullen moeten voldoen aan strengere nalevingsvereisten om de CO2-uitstoot van de goederen die ze laten produceren nauwkeurig te meten en te rapporteren. Dit kan investeringen in nieuwe meet- en rapportagesystemen vereisen, evenals training van personeel.

Conclusie

Per 1 januari jl. moeten bedrijven een CBAM aangifte doen. Om u te ondersteunen bij deze nieuwe EU-regelgeving helpt de douane van SILS u met het adviseren en bij het opzetten van deze aangiftes. Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 55 599 44 44 of customs@sils.nl