Blog

SILS ondersteunt medewerkers bij hun vitaliteit

26 februari 2021

Vitale medewerkers staan hoog op de agenda bij SILS. Want vitale medewerkers zijn gemotiveerder, gezonder en dragen door hun duurzame inzetbaarheid op een positieve manier bij aan de doelstellingen van SILS. En ook belangrijk: vitale medewerkers zijn beter in staat een balans aan te brengen tussen privé en werk. Vooral van belang nu veel medewerkers van SILS door corona regelmatig thuiswerken. Uiteindelijk leveren onze vitale medewerkers ook een substantiële bijdrage aan de klanttevredenheid van de opdrachtgevers van SILS.

Uitgebalanceerd vitaliteitsplan

SILS geeft de vitaliteit van haar medewerkers serieus en structureel aandacht met een uitgebalanceerd Vitaliteitsplan. Een concreet onderdeel hiervan is de Vitaliteitscheck voor de medewerkers. Deze vond onlangs op locatie bij SILS plaats, uitgevoerd door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement. Naast het invullen van een vragenlijst werden diverse metingen uitgevoerd zoals BMI, glucose en cholesterol en stond een fietstest op het programma.

Resultaten bespreken

Vervolgens besprak het vitaliteitsbureau de individuele resultaten met de medewerkers en kregen de medewerkers in dit gesprek gezondheidsadviezen op maat mee, indien nodig. Bijvoorbeeld over een betere privé-/werkbalans. Geen dwingende adviezen, maar meer bedoeld als vrijblijvende bewustwording over hoe je als medewerker van SILS vrij eenvoudig een nog gezondere levensstijl ontwikkelt, mocht dat nodig zijn.

Positie hoge deelname

Maar liefst 83% van alle medewerkers deed mee aan de Vitaliteitscheck, een positieve, hoge deelname die bewijst dat ook onze medewerkers hun eigen vitaliteit belangrijk vinden. De directie van SILS ontvangt van deze vitaliteitschecks een algemene verzamelingsrapportage, uiteraard 100% geanonimiseerd. Bedoeld om in grote lijnen te zien of er bepaalde elementen in het werk voor onze medewerkers verbeterd kunnen worden met het oog op meer vitaliteit. Ook is tijdens de Vitaliteitscheck een behoeftepeiling op het gebied van vitaliteit uitgevoerd onder de deelnemende werknemers. Met als kernvraag: wat kan SILS faciliteren om hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid verder te ondersteunen? Op grond hiervan besluit SILS momenteel welke plannen en acties er verder uitgerold worden. Te denken valt aan workshops over gezonde voeding en bewegen of stoppen met roken.

Duurzame aandacht voor vitaliteit

Kortom, SILS besteedt duurzaam aandacht aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het plan is dan ook om de Vitaliteitscheck regelmatig terug te laten keren. Op deze manier hopen we bij te dragen een tevreden medewerkers die voor langere tijd het beste geven aan SILS én in hun vrije tijd genoeg energie overhouden voor al hun activiteiten.

Petra Hofs