Blog

COVID-19: ook een gamechanger in 2021

3 februari 2021

2020 ligt achter ons. Een jaar getekend door COVID-19. Ook in 2021 zal dit virus ons leven voorlopig in sterke mate blijven beïnvloeden en zelfs bepalen, is mijn mening. Zowel privé, maar ook professioneel. Opvallend is de enorme grilligheid van de huidige situatie met nieuwe varianten die opduiken. Soms is het effect op onze klanten zeer ingrijpend, terwijl andere klanten van SILS groeien ondanks alle beperkende omstandigheden. Als één ding duidelijk, is dat de grilligheid van de omstandigheden ook dit jaar een vaste factor zal zijn.

We varen met elkaar in een dichte mist en het zicht vanuit de stuurbrug reikt bijna niet verder dan de voorplecht. Een voorbeeld? In de eerste twee maanden van dit jaar starten we met twee nieuwe klanten uit Australië en de VS. Al meteen moeten we met hen op een aantal facetten extreem kort op de bal spelen. Tarieven voor de zeevracht vanuit China zijn op dit moment bijvoorbeeld sky high en tegelijkertijd hebben we maar heel kort de tijd om een boeking te bevestigen. Door het grote tijdverschil een extra grote uitdaging.

Extra inzet op communicatie

Gelukkig hebben we onze interne en externe communicatie in 2020 extra op orde gebracht, waardoor we nu profiteren van heldere en korte lijnen. We schakelen snel met elke klant, leggen alternatieven voor als COVID-19 logistiek een spaak in het wiel steekt en opereren extra flexibel.

Acteren op actuele en correcte communicatie

Over communicatie gesproken: ik zie een parallel tussen zoals de overheid communiceert over COVID-19 en ook hoe een bedrijf als SILS communiceert over haar situatie. Onvolledige of verouderde informatie vanuit de overheid over COVID-19 leidt al snel tot verwarring bij het grote publiek. Kijk alleen maar naar het regelmatig wisselende vaccinatieschema met een prioritering voor alle doelgroepen. Dit schept onrust. In die zin wil ook SILS absoluut niet ‘voor de bühne’ communiceren. Pas als informatie helder en bevestigd is, zoals over alle extra logistieke uitdagingen door COVID-19, informeren wij u hierover. Kortom, u kunt altijd acteren op de informatie die SILS u in coronatijden verstrekt. Hiermee hopen wij úw zicht vanuit de stuurhut in dichte mist iets verder te laten reiken dan de voorplecht!

Support voor onze medewerkers

Alle door COVID-19 ontstane logistieke onzekerheid trekt een extra wissel op onze medewerkers. We monitoren nauwgezet hun veerkracht onder deze extreme omstandigheden. Dit is een essentieel facet van ons HRM beleid waarbij we enerzijds veel verwachten van onze medewerkers, maar hen tegelijkertijd op alle fronten proberen te ondersteunen. We kijken naar collega’s en teams en supporten hen waar maar mogelijk is. We zien gelukkig een enorme drive en veerkracht onder alle medewerkers van SILS om ook van 2021 een mooi logistiek jaar te maken, met inachtneming uiteraard van alle coronamaatregelen. Goed nieuws is ook dat SILS actief op zoek is naar een tweede locatie, gesitueerd ergens in de Randstad. Een gezond teken van onze ambities, ook in moeilijke tijden. In die zin proberen wij ook onze eigen gamechangers te creëren!

Cargo en onze douanediensten

Tot slot attendeer ik u op twee van onze activiteiten die we vanuit SILS in 2021 extra prominent naar voren schuiven: Cargo & Customs. Gun uzelf de tijd om deze twee diensten op onze website te ontdekken of misschien zelfs te herontdekken. U kunt deze separaat en ad hoc inzetten, maar ook structureel en aangehaakt met alle andere logistieke diensten die u bij SILS afneemt.

Ik wens u graag een veilig en gezond 2021 toe.

Willem-Jan Cramer