Onboarding: met nieuwe klanten de perfecte samenwerking finetunen

21 september 2022

SILS werkt wereldwijd. Tot in China koesteren we sterke logistieke connecties. Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit alle windstreken. Maar uiteraard servicen we ook Nederlandse klanten, hier ligt immers onze bakermat. Opvallend is de recente toetreding van twee grote ondernemingen tot ons klantenpakket uit het Nederlandse Apeldoorn: Unlimited Spare Parts en Steinhouwer Lighting. Immers, Apeldoorn is ook de locatie van onze hoofdvestiging. Een ‘thuiswedstrijd’ waar we trots op zijn, zeker als je kijkt naar de omvang van deze twee nieuwe klanten. Aanvullend op de wereldwijde groei van SILS kunnen we nu meer dan ooit zeggen: our business is also local.

Ongoing with onboarding

Nieuwe klanten werven is een spannend proces. Maar het échte werk start pas na de wittebroodsweken die de wederzijds voorgenomen samenwerking tekent. Nieuwe klanten gaan dan samen met SILS een grondig uitgewerkt en voorbereid proces in van de zogeheten onboarding. De daadwerkelijke samenwerking gaat concreet van start. Een intensieve periode van soms maanden waarin de nieuwe klant en SILS alle protocollen, processen en praktische zaken op elkaar afstemmen. Een complex proces waarvoor we intern (meestal) vanuit Customer Service één verantwoordelijke specialist aanstellen, op basis van een inhoudelijke overdracht vanuit commercie. Deze specialist laat op projectbasis de nieuwe klant naadloos landen binnen SILS en haar dienstverlening. Hierbij nauw samenwerkend in het onboarding team met zowel de leden vanuit de klant als vanuit SILS. Die onderlinge afstemming varieert van het wederzijds finetunen van de IT-processen, afspreken van servicelevels en het vaststellen van KPI’s tot en met het op elkaar afstemmen van de operationele processen en de communicatie. En eveneens het daadwerkelijk fysiek in ontvangst nemen, opslaan en weer verzenden van de eerste goederen van de klant in ons warehouse. Kortom, de intensieve optelsom van zowel een administratief als logistiek proces.

Elk proces van onboarding is uniek

Ook de twee nieuwe Apeldoornse opdrachtgevers Unlimited Spare Parts en Steinhouwer Lighting hebben we onlangs meegenomen in onze onboarding. Dit proces is op basis van onze langdurige ervaring goed voor te voorbereiden, maar nooit 100% te standaardiseren. Immers, elke klant is anders en brengt in de kersverse samenwerking specifieke logistieke eisen mee. Hier passen we uiteraard ons proces voor onboarding flexibel op aan. Neem Unlimited Spare Parts. Zij leveren zware messen voor machines in de voedingsmiddelindustrie, met continu veel zendingen vanuit ons warehouse van nieuwe en vervangende messen. Een logistiek verfijnd proces omdat hierin veel leveranciers een rol spelen, met veel verschillende kleine inbounds als resultaat. Kortom, een hoge roulatie met meer accent op handling dan opslag. Echter, kijk je naar Steinhauer Lighting, een groothandel in verlichting, dan is de logistieke insteek compleet anders, en daarmee ook het proces van onboarding. Dit bedrijf maakt een enorme groei door en raakt veel logistieke facetten. Zoals zeevracht uit China, een regelmatig volumineuze opslag, denk aan een verpakte staande lamp, en een zeer groot aantal orders, veel ook naar consumenten. Neem alleen al in het proces van onboarding het overbrengen van de huidige voorraad van Steinhauer Lighting vanuit hun eigen magazijn naar het warehouse van SILS, fysiek een enorme operatie. Zónder dat hun lopende operatie daar enige hinder van ondervindt. Vooral voor Steinhauer Lighting gaat het om veel benodigde ruimte in ons warehouse, terwijl dat volume bij Unlimited Spare Parts geringer is, maar dan wel weer met zeer veel logistieke bewegingen.

Personele gevolgen

Toch is er in een proces van onboarding voor deze beide nieuwe klanten ook een opvallende parallel. Van zowel Unlimited Spare Parts als Steinhouwer Lighting hebben we hun magazijnmedewerkers overgenomen. Immers, van beide opdrachtgevers nemen wij de magazijnfunctie over die zij tot voor kort volledig in eigen beheer hadden. Dit betekent dat onze HR-afdeling in het proces van onboarding haar specifieke expertise levert. Zoals het voeren van kennismakingsgesprekken met de logistieke medewerkers en hen correct inbedden in de HR-processen van SILS. Kortom, onboarding kan heel veel bedrijfsprocessen raken.

Blik weer gericht op de toekomst

Tot slot geef ik u graag een inkijkje in onze toekomstvisie mee. Door corona lag binnen SILS het accent vooral op het actueel reageren op alle urgente ontwikkelingen. Nu corona beheersbaar lijkt te zijn, is er weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Momenteel overwegen we de mogelijke uitbreiding van onze warehouse-capaciteit, bijvoorbeeld met een zogeheten ADR-loods voor producten met een risico, zoals de opslag van batterijen en producten onder druk zoals deodorantbussen. Een nog prille inventarisatie waarin we weloverwogen besluiten willen nemen. Uiteraard houden wij u hierover en over mogelijke andere innovaties op de hoogte, onder andere via deze blog.

 

Graag wens ik u een succesvol laatste kwartaal van 2022 toe!
Willem-Jan Cramer