Blog

2022: verandering is de permanente constante

6 januari 2022

2022: Een gloednieuw jaar ligt kansrijk voor ons. Na twee door corona gedomineerde jaren hopen we onze focus meer te verleggen en te verbreden. Toch blik ik graag nog even recent terug. In combinatie met de extreem hoogoplopende besmettingen in Nederland, kon het uiteraard niet uitblijven dat ook SILS hierdoor zou worden geraakt. Goed nieuws is dat alle besmette collega’s zich goed hebben hersteld.

De afgelopen maanden gaven een traditioneel hoge eindejaars-werkdruk, met ook nog eens meer collega’s ziek dan gemiddeld. Echter, onze medewerkers vertoonden in deze afgelopen hectische maanden gelukkig enorm veel flexibiliteit, slagkracht en ook teamspirit. Daar kan ik alleen maar heel erg trots op zijn. Hun inzet gaf SILS een enorme boost om 2021 goed te eindigen en tegelijkertijd vol goede moed 2022 in te gaan.

Koersen op optimale klantvriendelijkheid

Speerpunt in 2022 bij SILS is een optimale klantvriendelijkheid. Want een logistiek proces probleemloos kunnen afhandelen is één. Echter, de klant aanvoelen en proactief ontzorgen is van een andere orde. Daarom besteden we ook in 2022 veel aandacht aan het maximaliseren van de kwaliteit van onze Customer Service. Dit optimaliseren doen we vanuit een team waarin elke medewerker nu al een regelrechte kanjer ís.

Van klant naar….gast!

Onze gedroomde Customer Service is een brandpunt van hospitality en klantvriendelijkheid. Zoals u ook in de goede horeca kunt beleven, die speciale sfeer met volop persoonlijke aandacht. U bent geen zoveelste klant, maar veel meer een unieke gast. Van een warme ontvangst, volop belangstelling, een gevarieerde ‘menukaart met diensten’ tot en met een proactieve attitude en een met de klant gezamenlijke houding van: yes, we can! En is er eens een klacht? Dan lossen we die samen snel en met vereende krachten op. Over onze ‘SILS menukaart’ gesproken: die verversen we als daar aanleiding toe is. Zo is crossdock een logistiek gerecht dat we al langer serveren, maar door onder andere onze UK-klanten steeg de vraag hiernaar exponentieel.

Alles groeit: klanten, medewerkers en ook onze tweede vestiging

Om onze hospitality op de turbo te zetten, zoeken we verdere uitbreiding van onze Customer Service, onder andere omdat we in de eerste helft van 2022 veel werk op ons af zien komen vanuit de UK, met vaak als trigger de consequenties van Brexit. Wat we in 2021 gezaaid hebben in de UK, levert nu de oogst op. Het gaat hier om een specifieke klantengroep die meer dan gemiddeld gebruikmaakt van onze crossdock-functie. We zien sowieso een enorme toename van aanvragen van potentiële opdrachtgevers. De opening van onze tweede vestiging in Amsterdam in 2021 blijkt inmiddels een juiste beslissing. Daarnaast is de logistieke sector de laatste twee jaren enorm volatiel geworden. Als een klant van SILS in zijn eigen klantomgeving een logistieke eis ziet veranderen, sijpelt dat razendsnel door naar onze werkprocessen. Dit vergt dat we meer dan ooit met onze klanten een permanente dialoog aangaan om veranderingen in hún werkveld te beoordelen op de implicaties voor onze logistieke processen. Niet als een bedreiging, maar als een kans. SILS doet er alles aan om zich continu en bijna van dag-tot-dag als een kameleon aan te passen aan steeds weer nieuwe omstandigheden. Inmiddels is de verandering onze grootste constante en we zijn er trots op die mindset ook bij onze medewerkers terug te zien.

Maximaal investeren in eigen medewerkers

In de inleiding sprak ik mijn waardering uit voor de inzet van onze medewerkers. Zij, en niemand anders, maken op dagelijkse basis het verschil. In 2022 gaan we meer dan ooit ruimte geven aan hun professionele ontwikkeling en ook proactieve vermogen om mogelijke afwijkingen in klantafspraken tijdig te zien en op te lossen voordat deze een praktisch issue worden. We reiken onze medewerkers hiervoor allerlei groeiprogramma’s aan, tot en met een vitaliteitsprogramma om elke dag met volop energie bij SILS aan de slag te kunnen. Maar van de kant van onze medewerkers verwachten wij hierin ook initiatief. Zoals het zelf zien en bij hun leidinggevende aangeven van persoonlijke en professionele ontwikkelkansen. Eigen initiatief van medewerkers krijgt in 2022 meer dan ooit ruimte binnen SILS en we verwachten ook dat alle collega’s deze ruimte zien en maximaal benutten. In het kielzog hiervan focussen we meer op de gewenste competenties van medewerkers en flexibiliseren we onze bestaande beoordelingssystematiek.

Rest mij u een weergaloos en vooral gezond 2022 toe te wensen. Als elke dag in onze logistieke sector inderdaad anders is, zoals ik schetste, zullen we er ook in dit nieuwe jaar elke dag maximaal flexibel voor u staan!

Willem-Jan Cramer