Blog

Als alles verandert, haalt SILS het beste uit zichzelf naar boven

8 november 2021

De logistieke wereld kent momenteel veel onzekerheden, bijvoorbeeld op het vlak van cargo. Neem de beschikbaarheid van schepen, containers en chauffeurs. Ook Customs staat voor uitdagingen: nog steeds veroorzaakt Brexit onrust in deze voor SILS snelgroeiende tak van sport. En voor Logistics gelden inmiddels andere aanvoer- en levertijden. Vóór corona kende de logistieke wereld meer zekerheden en routines, nu vergt het veel meer creatieve inzet om opdrachtgevers een oplossing te bieden. Opdrachtgevers die op hun beurt hun eisen en wensen veranderen door hetzelfde onrustige speelveld dat zij om zich heen zien. Kortom, SILS moet dealen met snel veranderende externe factoren die ons elke dag opnieuw meer uitdagen.

Gericht actie ondernemen

In dit nieuwe en fragmentarische werkgebied onderneemt SILS gericht actie, waar mogelijk. Onze beslissing om het afgelopen jaar nog meer te investeren in ons warehouse werpt inmiddels zijn vruchten af in de vorm van een ordelijke en efficiënte operatie. Ook zetten we zwaar in op het nog verder upgraden van onze Customer Service, dé cruciale link tussen klant en warehouse. Een belangrijke strategische doelstelling van SILS is dan ook: het verder verhogen van de customer intimacy. Ofwel: de klant volledig centraal stellen. Een boost is de komst op 1 november van Mark Schell, onze nieuwe manager Customer Service. Hiermee bieden we nog meer creatieve oplossingen voor alle uitdagingen waar ook onze klanten nu voor staan.

 

Nieuw klanttevredenheidsonderzoek

Met deze extra creativiteit tilt SILS ‘out of the box’ denken naar een nieuw level. Dit betekent dat we door alle uitdagingen bijna elke dag nieuwe inzichten ontdekken en vaardigheden leren. Hiermee kunnen we ons nog meer onderscheiden in een markt die op zoek is naar nieuwe, vaste kaders. Begin 2022 plannen we daarom een nieuw klanttevredenheidsonderzoek; een belangrijke en altijd leerzame graadmeter voor de dialoog en samenwerking met onze klanten. Met de uitkomsten daarvan toetsen we in welke mate we voor onze klanten passend inspelen op de vele logistieke onzekerheden van dit moment.

 

Belang van passende competenties

Onze medewerkers spelen in dit proces een belangrijke rol. Door de grote veranderingen in het logistiek speelveld worden er bij hen ook andere competenties aangesproken dan pakweg twee jaar geleden. In dit proces begeleiden we hen zoveel mogelijk, ook door per functie bij SILS een helder competentieprofiel te schetsen. Een leerzame exercitie die ons kan helpen om nog gerichter nieuwe medewerkers te werven en te selecteren in een lastige arbeidsmarkt en onze bestaande medewerkers verder te coachen & ontwikkelen.

 

Belangrijke les

De les van de afgelopen periode? Als logistieke organisatie moet je je continu willen aanpassen aan de veranderende omstandigheden van je omgeving en vooral je stakeholders, met de klanten voorop. Die attitude moeten we koesteren, ook vanwege het feit dat dit bij elke medewerker van SILS het allerbeste naar boven haalt. Sterker nog: ik durf de stelling aan dat we met deze proactieve en dynamische houding beter uit de coronacrisis kunnen komen dan toen we daar met elkaar in gingen.

 

Status Erkend Luchtvrachtagent verlengd

Tot slot wil ik u graag dit goede nieuws niet onthouden. SILS kreeg een audit door de Koninklijke Marechaussee voor de status Erkend Luchtvrachtagent. En we zijn wederom met vlag en wimpel geslaagd!! Altijd positief om complimenten te krijgen voor hoe we zaken geregeld hebben. Een mooie opsteker voor iedereen bij SILS. Keep up the good work….!

 

Willem-Jan Cramer
Managing Director SILS