SILS lid van European Network of Excise Advisory Services (ENEAS)

Per EU-lidstaat kan de wet- en regelgeving voor accijnsgoederen enorm verschillen. Het nieuwe European Network of Excise Advisory Services (ENEAS) wordt een grensoverschrijdend kennisplatform voor accijnswetgeving. SILS, medeoprichter van het accijnsnetwerk, vertegenwoordigt Nederland.

Wie accijnsgoederen binnen de EU verhandelt of vervoert, krijgt te maken met complexe accijnswetgeving, mede omdat het nationale wetgeving betreft. De wetgeving omtrent accijns kan per lidstaat verschillend zijn. Daarbij gelden er bijvoorbeeld verschillende regels per lidstaat voor accijnsgoederen waarvoor de accijns is betaald en accijnsgoederen waarvoor de accijns nog niet is betaald. ENEAS gaat hierin als kennisplatform de adviserende en logistiek concreet helpende hand bieden.

Combinatie van accijnsadvies en bijbehorende logistiek

De initiatiefnemer tot ENEAS is de Spaanse logistieke partij Arola, eveneens gespecialiseerd in accijnswetgeving in Spanje. Een partij waar SILS al jarenlang vertrouwd zaken mee doet. ENEAS is nog in de opstartfase, maar is voornemens uit te groeien tot kennisplatform voor accijnswetgeving binnen alle EU-landen. Eveneens is het een doel van ENEAS om via haar partnerlanden alle logistieke dienstverlening aan te bieden rondom vervoersbewegingen binnen de EU waarbij accijns een rol speelt. Kortom, de bijzondere combinatie van gebundelde expertise op het gebied van accijns binnen de EU én de bijbehorende logistieke dienstverlening.

Uitgroeien tot dekkend netwerk

Het doel van ENEAS is uit te groeien tot een netwerk dat in alle EU-landen deze combinatie van juridisch advies en logistieke diensten kan bieden. Inmiddels zijn lid:

  • Spanje
  • Frankrijk
  • Italië
  • Portugal
  • Nederland

Met partners in andere EU-landen is overleg gaande.

SILS vertegenwoordigt Nederland

SILS is binnen ENEAS de Nederlandse partner die alle logistiek voor accijnsgoederen kan afhandelen én daarnaast voorziet in advies rondom wet- en regelgeving bij accijns. Wij beschikken over diverse accijnsvergunningen en ook kunnen wij accijnsgeleidedocumenten (EAD) opmaken en aanzuiveren. Die combinatie van vergunningen, expertise en bijpassende logistieke diensten maakt SILS al direct tot een volwaardig lid binnen ENEAS. Uiteraard adviseert ENEAS ook in aanpalende velden, zoals advies omtrent douanewetgeving binnen de EU.

Concrete activiteiten

ENEAS werkt momenteel aan een website die ook als kennisportal zal dienen voor de deelnemende partners. Eveneens zal ENEAS Europese seminars gaan organiseren. Dit najaar over de wet- en regelgeving voor e-commerce bij de verzending van accijnsgoederen en de kansen die er dankzij de expertise en advisering van ENEAS op dit groeiende terrein liggen.