Natuurlijk licht, zuivere lucht: SILS verbetert deel kantoorruimten

SILS creëert niet alleen de beste omstandigheden voor haar klanten, maar met evenveel inzet ook voor haar werknemers. Prettige arbeidsomstandigheden dragen bij aan een goed werkklimaat en dus een gunstige output. In het licht van deze visie, verving SILS in haar kantoorruimten de bestaande TL-verlichting door volspectrum daglichtlampen van de firma Freshlight.

Volspectrum daglicht is licht dat alle natuurlijke kleuren bevat en door de werknemers als zeer prettig wordt ervaren. Het geeft in de kantoorruimte een natuurlijke lichtval waardoor ook computerwerk minder vermoeiend is. De nieuwe volspectrum daglichtlampen zijn niet alleen spaarlampen, maar ze zijn eveneens voorzien van ionisators. Ionisatie is het proces waarbij moleculen worden omgezet in ionen. Door ionisatie wordt de lucht gezuiverd van stofdeeltjes. Kortom, het werkt niet alleen zichtbaar beter, maar ook voelbaar beter!