De SILS Douane Scan

Uw bedrijf importeert of exporteert goederen? Dan moeten er dus ook invoerdocumenten of uitvoerdocumenten worden opgemaakt. Doet u dit in eigen beheer of u wordt dit uitbesteed aan een logistieke dienstverlener (douane expediteur). Hoe dan ook, wanneer u importeert of exporteert heeft u te maken met de Douane.

In beide gevallen is het de moeite waard om te overwegen om eens de SILS Douane Scan door ons uit te laten voeren. Door deze audit beoordelen wij of u al uw douanezaken fiscaal en juridisch correct afhandelt en identificeren wij mogelijke risico’s. Mocht onze scan inderdaad verbeterpunten tegenkomen dan adviseren wij u hoe u deze door een interne procesverbetering implementeert.

Hoe werkt de SILS Douane Scan

Wij komen bij u op locatie om een inventarisatie te maken van alle procedures die te maken hebben met de import en/of export binnen uw bedrijf. Daarnaast beoordelen wij uw vergunningen, alle bijgaande documenten en natuurlijk het soort goederen dat u importeert of exporteert. Binnen dezelfde inventarisatie bekijken wij de manier waarop u de BTW-regels toepast, uw administratie voert, of de Incoterms correct worden toegepast en de manier waarop u uw forwarder eventueel aanstuurt. Met name op het gebied van de Incoterms bestaat in de praktijk veel onduidelijkheid. Incoterms zijn de leveringscondities die verkoper en koper met elkaar afspreken. Daarnaast kunnen we ook inzoomen op risicovolle goederen die mogelijk onder de “dual use verordening” vallen. Dit zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (WMD).

Procesbeschrijving plus risicoanalyse

Alle data die wij tijdens de scan verzamelen wordt door ons aan een kritische blik onderworpen. Deze data leidt vervolgens tot een procesbeschrijving van uw huidige werkwijze. Vervolgens beoordelen wij uw aangiften om vast te stellen of u wellicht bepaalde risico’s loopt door incorrecte of onvolledige aangiftes. Daartoe bekijken we niet alleen de goederencodes, maar ook de douanewaarden en de volledigheid en juistheid van oorsprongscertificaten. Aan de hand van deze risicoanalyse stellen wij voor u een helder en voor iedereen begrijpelijk strategisch advies op om uw douaneprocessen en procedures in de toekomst te optimaliseren.

Investering loont de moeite

Vooraf ontvangt u van ons een offerte op basis van de tijd die wij denken bij u actief te zijn. Gemiddeld is dit één dag bij u op locatie en vervolgens een halve tot een hele dag voor het verwerken van de data en het opstellen van het advies. Maar de relatief geringe investering die de SILS Douane Scan vergt weegt niet op tegen de kosten die u ermee kunt voorkomen door proces- en procedurefouten, zoals naheffingen en boetes achteraf.

Meerdere doeleinden

De risico’s die wij op basis van de Douane Scan bloot leggen zijn niet perse financieel of fiscaal van aard. Onze adviezen kunnen u tevens helpen om uw douaneactiviteiten sowieso efficiënter in te richten. De scan kan eveneens voorzien in het bepalen van de bedrijfssituatie in relatie tot de voorwaarden die gesteld worden aan een vergunning Authorized Economic Operator (AEO). Tenslotte kan uit de audit ook naar voren komen dat het kennisniveau binnen uw organisatie op bepaalde (cruciale) plekken te wensen over laadt,  wat kan leiden tot het advies uw medewerkers te trainen. Ook dit is iets dat wij voor u zouden kunnen verzorgen.

Benieuwd naar de SILS Douane Scan?

Wij beantwoorden graag uw vragen en maken een aantrekkelijke offerte op maat voor u.