Accijnsgoederen

Aan de opslag van accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken en tabak, worden aparte en strenge eisen gesteld. Niet iedereen kan en mag dit soort producten dus opslaan. SILS is mede oprichter en onderdeel van ENEAS (European Network of Excise Advisory Services), het Europese netwerk van accijns specialisten, en beschikt uiteraard over alle benodigde vergunningen om accijnsgoederen te transporteren, te ontvangen en op te slaan in ons warehouse.

Alle benodigde vergunningen voor accijnsgoederen

Zoals hierboven al aangegeven krijgt een bedrijf dat accijnsgoederen in Europa wil invoeren of verhandelen, naast invoer en BTW dus te maken met zeer complexe accijnswetgeving.

Deze wetgeving verschilt per lidstaat. Binnen deze wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen goederen waarvoor de accijns al is betaald (veraccijnsd) en tussen goederen waarvoor de accijns nog niet is afgedragen (niet-veraccijnsd).

Accijnsaangifte

Om goederen te veraccijnzen is een accijnsaangifte nodig. SILS beschikt over een vergunning Geregistreerd Geadresseerde om dit voor haar klanten te mogen doen. Onze klanten, zoals bijvoorbeeld een importeur of handelaar, hoeft op deze manier dus niet zelf in het bezit te zijn van zo’n vergunning.

AGP vergunning

Wanneer een bedrijf niet-veraccijnsde goederen wil opslaan of wil verhandelen moet het beschikken over een AGP vergunning (Accijns Goederen Plaats). Om in aanmerking te komen voor een dergelijke vergunning moet aan strenge wet- en regelgeving worden voldaan. Daarnaast vereist de douane dat er een zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) wordt gesteld, net als bij een aantal andere douanevergunningen.

Onze accijnsdienstverlening

Meer en meer accijnsgoederen worden via het Internet direct aan consumenten verkocht (B2C), zoals gedestilleerd, wijn en bier. Voor deze zogenaamde verkopen op afstand gelden regels. Bijvoorbeeld dat de accijns is verschuldigd in de lidstaat waar de goederen geleverd worden. Drempelbedragen voor de btw die gelden voor afstandsverkopen, gelden niet als als u accijnsgoederen levert aan particulieren in andere lidstaten. Dit betekent dat voor iedere levering het geldende accijns-en btw bedrag van de betreffende lidstaat afgedragen moet worden. Het leveren van onveraccijnsde goederen kan alleen tussen vergunninghouders. Het direct leveren aan consumenten kan dus niet onveraccijnsd.

Moet er dan twee keer accijns betaald worden? Nee, dit hoeft niet! U kunt in de lidstaat waar u levert een fiscaal vertegenwoordiger accijns aanstellen. Zij kunnen voor u de nationale accijns afdragen en u bewijs leveren, zodat u in uw eigen lidstaat de accijns terug kunt vorderen. Hierdoor kunt u toch direct leveren en voorkomt u dat er twee keer accijns betaald wordt. Ook SILS biedt deze dienstverlening.

SILS verzorgt voor haar klanten niet alleen de accijnsaangiftes, maar kan haar klanten uiteraard ook adviseren op het gebied van accijns. Ook kunnen wij onze buitenlandse klanten vertegenwoordigen op het gebied van accijns, in situaties zoals hierboven beschreven. Als reguliere douane-expediteur verzorgen wij ook overige invoeraangiftes voor onze klanten. Daardoor kunnen wij voor al onze klanten in één keer aan alle fiscale verplichtingen voldoen: invoerrechten, accijns en BTW. Wel zo snel. Wel zo efficiënt!

Wilt u meer informatie omtrent accijns?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder.