Customs

Accijnsgoederen

Overheden stellen aparte, strenge eisen aan de opslag van accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken en tabak. Niet iedereen kan en mag dit soort producten dus opslaan. SILS is medeoprichter en onderdeel van ENEAS (European Network of Excise Advisory Services); het Europese netwerk van accijns-specialisten. We beschikken vanzelfsprekend over alle benodigde vergunningen om jouw accijnsgoederen te transporteren, ontvangen en op te slaan in ons hypermoderne warehouse.

Alle benodigde vergunningen voor accijnsgoederen

Als je accijnsgoederen in Europa wil invoeren of verhandelen, heb je naast de invoer en btw te maken met een zeer complexe accijnswetgeving.

Deze wetgeving verschilt bovendien ook per lidstaat. Daarbinnen wordt ook een onderscheid gemaakt tussen goederen waarvoor de accijns al is betaald (veraccijnsd) en goederen waarvoor de accijns nog niet is afgedragen (niet-veraccijnsd).

Accijnsaangifte
Om goederen te veraccijnzen heb je een accijnsaangifte nodig. Wij beschikken over een vergunning Geregistreerd Geadresseerde en kunnen dit zorgeloos voor je doen. Je hoeft dus niet zelf in het bezit te zijn van zo’n vergunning.

AGP-vergunning
Wanneer je niet-veraccijnsde goederen wil opslaan of verhandelen moet jouw bedrijf beschikken over een AGP-vergunning (Accijns Goederen Plaats). Om in aanmerking te komen voor deze vergunning moet je aan een strenge wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast vereist de douane dat er een zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) wordt gesteld, net als bij een aantal andere douanevergunningen.

Onze accijnsdienstverlening

Meer en meer accijnsgoederen worden online direct aan consumenten verkocht (B2C), zoals gedestilleerd, wijn en bier. Voor deze zogenaamde ‘verkopen op afstand’ gelden regels. Bijvoorbeeld dat de accijns is verschuldigd aan de lidstaat waar de goederen worden geleverd. Als je accijnsgoederen levert aan particulieren in andere lidstaten gelden de drempelbedragen voor de btw voor afstandsverkopen niet. Dit betekent dat je voor iedere levering het geldende accijns- en btw-bedrag van de betreffende lidstaat moet afdragen. Het leveren van niet-veraccijnsde goederen kan alleen tussen vergunninghouders. Je kunt niet-veraccijnsde goederen dus niet direct aan consumenten leveren.

Moet er dan twee keer accijns worden betaald? Nee, je kunt in de lidstaat waar je levert een fiscaal vertegenwoordiger accijns aanstellen. Deze kan voor jou de nationale accijns afdragen en bewijs leveren, zodat je in jouw eigen lidstaat de accijns kunt terugvorderen. Hierdoor kun je toch direct leveren en voorkom je dat je twee keer accijns betaalt. Wij bieden je graag deze bijzondere dienstverlening.

Bij SILS verzorgen we niet alleen jouw accijnsaangiftes, maar we kunnen je uiteraard ook adviseren over accijns. Daarnaast kunnen wij onze buitenlandse klanten vertegenwoordigen op het gebied van accijns. Als reguliere douane-expediteur verzorgen wij ook overige invoeraangiftes voor jou. Daardoor kunnen wij in één keer aan alle fiscale verplichtingen voldoen: invoerrechten, accijns en btw. Wel zo snel en efficiënt!

Onze diensten

Wil je meer informatie omtrent accijnsgoederen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je graag verder.