Incoterms 2010

 

EXW (Ex Works – Af fabriek)
De koper haalt de goederen af in de fabriek of in het magazijn van de verkoper. Zodra hij de goederen oppakt, is eventuele schade voor zijn risico. De koper draait ook op voor de uitvoerkosten.

FCA (Free Carrier – Vrachtvrij tot vervoerder)
De verkoper zorgt ervoor dat de goederen uitgeklaard (met factuur, verpakking, uitvoervergunning en douaneformaliteiten) worden overgedragen aan de door de koper aangeduide vervoerder op de afgesproken plaats. De verkoper draagt alle risico’s van verlies of beschadiging tot op het moment dat ze geleverd worden.

CPT (Carriage Paid To – Vrachtvrij tot …)
De verkoper regelt en betaalt een vervoerder die de goederen op een afgesproken plaats van bestemming aflevert. De vervoerder neemt echter de risico’s over op het moment dat hij de goederen aanpakt. De verkoper betaalt ook de uitvoerkosten.

CIP (Carriage and Insurance Paid – Vrachtvrij incl. verzekering tot …)
Hetzelfde als CPT, maar dan met als grote verschil dat de verkoper ook de verzekering regelt en betaalt. Ook hier neemt de vervoerder het risico over op het moment dat de goederen aan hem worden overgedragen.

DAT (Delivered At Terminal – Vervangt DAF, DES en DEQ)
Delivered at Terminal betekent dat de verkoper de goederen levert aan de koper op de terminal op de overeengekomen plaats of haven. De verkoper draagt alle kosten en risico’s die samenhangen met het brengen van de goederen naar de overeengekomen terminal.

DAP (Delivered At Place – Vervangt DDU)
Delivered at Place betekent dat de verkoper de goederen levert aan de koper op het moment dat het middel van transport, bijvoorbeeld  het schip, is gearriveerd op de overeengekomen plaats. De levering vindt dus plaats nog voor het lossen.

DDP (Delivered Duty Paid – Franco inclusief douanerechten)
Verkoper betaalt ook de invoerrechten.

FAS (Free Alongside Ship – Vrij langszij schip)
De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee – of binnen)schip met uitvoervergunning (op eigen kosten en risico). De verkoper levert de goederen in de genoemde verschepingshaven, langszij het (zee – of binnen)schip, op de kade of in lichters geplaatst, waarbij de koper verplicht uitklaart. De goederen moeten dus nog worden ingeladen. De kosten en het risico worden van de verkoper op de koper overgedragen op het moment dat de goederen langszij het schip in de verschepingshaven ter beschikking zijn.

FOB (Free On Board – Vrij aan boord)
De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer (uitklaring e.d.) en kosten tot over de reling van het schip. Wanneer de goederen de scheepsreling gepasseerd zijn in de genoemde verschepingshaven neemt de koper alle kosten en risico’s  van verlies van of schade aan de goederen voor zich. FOB is vanaf 1 januari 2011 alleen nog voor bulkgoederen van toepassing.

CFR (Cost &  Freight – Kostprijs & vracht)
Dit betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen. Het risico van verlies van of schade aan de goederen na het van boord gaan van de goederen, gaat van de verkoper over naar de koper, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd. De term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

CIF (Cost, Insurance & Freight – Kostprijs, verzekering en vracht)
Dit betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CFR. Als extra verplichting geldt dat de verkoper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekeringscontract af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er notie van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.  De term CIF verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer en wordt in de praktijk zeer veel toegepast, omdat CIF de kosten en de risico’s zeer goed verdeelt tussen de verschillende partijen.

 

Meer weten over Incoterms 2010?

Wilt u meer weten over Incoterms? Of over het importeren en/of exporteren van goederen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.