Wind tegen, wind mee

Elk bedrijf krijgt te maken met externe factoren waar je geen grip op hebt. Het is de kunst daar zo gebalanceerd mogelijk mee om te gaan. Momenteel is het behoorlijk stormachtig om ons heen in de wereld. Letterlijk, met de stormen Ciara en Dennis die in februari over Europa raasden.

Om in weertermen te blijven: juist in deze winderige maand zijn de ‘interne stormen’ bij SILS behoorlijk gaan liggen. Onze fysieke uitbreiding in m2 en de verhuizing zijn compleet afgerond. Echter, het daarin gestaag méé laten groeien van onze organisatie en medewerkers is een uitdaging op zichzelf. Hierin hebben we de laatste tijd fors geïnvesteerd. Zowel de aanpassingen op MT-niveau als op de laag eronder (middle management) hebben een betere balans gebracht. We zien dat hierdoor onder andere de aandacht waar onze logistieke medewerkers eenvoudig recht op hebben nu daadwerkelijk is geborgd. Ook zijn nu alle bijbehorende logistieke processen geactualiseerd en op orde. Eveneens met onze human resources hebben we ‘de wind eronder’ met actief beleid op het vlak van Employer Branding en vitaliteit. In verhouding tot de omvang van SILS steken we hier met plezier en passie meer dan gemiddeld veel aandacht en energie in. Kortom, buiten winderig en binnen hooguit een aangenaam briesje.

Corona virus

Een andere externe ‘stormfactor’ met potentieel mondiale gevolgen is het Corona virus. SILS doet veel logistieke zaken met China en het bleek al snel dat goederenstromen naar en van China onder druk kwamen te staan. Deze ontwikkelingen houden we voor onze opdrachtgevers met logistieke belangen in China scherp in de gaten.

Brexit

Dichterbij huis is de Brexit een potentieel groot en grillig risico. De Brexit is erdoor, maar nu moeten de komende maanden alle inhoudelijke afspraken nog worden gemaakt. Hebben die logistieke gevolgen? Dan informeren wij u hier uiteraard over. Een voor de logistieke sector cruciaal signaal dat we nu al opvangen, is dat de Engelse overheid erop in wil zetten om alle goederenstromen naar de UK 100% te gaan controleren. Opnieuw een externe storm waarvan de gevolgen een effect kunnen gaan krijgen voor de klanten van SILS. Echter, dit betreft slechts één stroom (naar de UK). Andersom is er een groter effect. Want als die ontwikkeling doorzet zal het vasteland van Europa vanuit de UK heel lastig te beleveren zijn voor opdrachtgevers. Vandaar dat we veel concrete aanvragen krijgen van partijen die nu in de UK zijn gevestigd die overwegen om hun Warehouses in de UK te verplaatsen naar Europa. Hiermee overwegen zij Europa te beleveren vanuit het vasteland. Hun beweegreden is eenvoudig: door die verplaatsing van hun logistieke activiteiten zullen zij alleen aan de UK een logistieke kluif hebben in plaats van met alle landen in Europa.

Meer focus op Cargo en Customs

Een interne ontwikkeling bij SILS waar ik u graag over bericht is het accent dat we momenteel leggen op twee activiteiten: Cargo en Customs. Vanuit Cargo is en blijft China een belangrijke groeimarkt met de activiteit vrachtafhandeling. Daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden op alle modaliteiten (air, sea, road & rail). Voor Customs geldt dat we het vermoeden hebben dat onze douaneafdeling door opdrachtgevers vooral wordt gezien als een aanvullende activiteit op het onderbrengen van hun logistiek bij SILS. Terwijl onze expertise ook door opdrachtgevers als een zelfstandige kernactiviteit van SILS is in te schakelen zonder dat wij hun overige logistiek ‘doen’. Dit betekent dat wij onze expertise als separaat in te schakelen expediteur, zowel op het gebied van douane als op cargo, de komende tijd meer gaan profileren. Onze specialist op het gebied van Cargo en Customs, Jens Stevens, zal zich hier de komende tijd met name op richten en hier ook meer ruimte voor hebben aangezien hij door de aanstelling van onze Director Warehouse Operations voor een groot deel is ontlast.

Kortom, buiten onrustig, binnen in balans. Althans, voor nu. Want nieuwe externe factoren waarmee we moeten zien te dealen kunnen dagelijks uit alle windrichtingen de kop op steken!

Willem-Jan Cramer