Vinden & binden van logistieke medewerkers: een actueel issue

De economie trekt aan, het herstel zet door. Niet langer is de vraag óf er werk is, maar veel meer hóe we waarmaken wat we onze klanten beloven. SILS groeit op dit moment harder dan de afgelopen jaren. De kunst is nu om onze organisatie hierop in te richten, onder andere door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers te vinden én aan ons te binden.

Binden van werknemers lukt goed…

Het binden van onze huidige werknemers lukt ons behoorlijk. SILS heeft een stevig team gemotiveerde mensen voor u in touw om al uw logistieke wensen uit te voeren en op te volgen. We bieden hen loopbaankansen, betrekken onze medewerkers zoveel mogelijk bij besluitvorming en geven hen de kans op opleidingen. Uw winst? Weinig verloop in ons personeelsbestand. Die vertaalt zich in de langdurige borging van logistieke kennis in onze organisatie. Evenals rust op het front van uw logistieke contactpersonen binnen SILS voor de afhandeling van uw opdrachten.

Vinden van logistieke medewerkers is een bigger issue…

Echter, het vínden van nieuwe medewerkers is een ander verhaal. SILS staat hierin niet alleen. Het in hoog tempo groeiende Nederlandse MKB heeft gezamenlijk de grote uitdaging om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te vinden. Belden werkzoekenden ons tijdens de crisis op voor een baan; nu is het krachtenveld gekanteld. Het vinden van goede medewerkers is op dit moment moeilijker en tijdrovender. Ik benadruk hierbij dat onze dienstverlening nooit en te nimmer in gevaar mag komen. Onze hoge organisatiegraad en verankering van checks & procedures moeten hiervoor garant staan.

Doe het met diversity

Toch denken we hard na over hoe onze business, en de economie in het algemeen in Nederland, dit nijpende probleem kan oplossen. In mijn ogen ligt die oplossing in diversity in ons HRM beleid. Dit betekent dat je de poorten wagenwijd openzet voor iedereen die logistiek talent toont én de wil om te leren en toe te passen wat SILS onderscheidt van anderen. Daarmee boor je doelgroepen op de arbeidsmarkt aan die we voorheen wellicht ietwat hebben genegeerd. Ik noem u: fitte zestigers, jonge moeders die slechts enkele uren per dag kunnen werken, vluchtelingen met een status, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren op stage vanuit het VMBO of MBO, en meer. De kunst hierbij is om niet direct beren op de weg te zien, maar te denken in kansen en talenten.

De overheid moet faciliteren, dan kan het MKB…organiseren!

Met diversity in je HRM beleid kun je niet alleen mensen vinden, maar die uiteindelijk ook aan je binden. Echter, en dit is tamelijk cruciaal: de overheid moet hierin meehelpen. En daar schort het nog aan. Waar bel je naartoe als je vluchtelingen met een status een logistieke baan wilt bieden? De gemeente? Het UWV? Het IND? Als u het weet, mag u het zeggen.

Kortom, als de overheid de weg naar deze uitdagende doelgroepen regelt, hebben wij werk voor hen!

Willem-Jan Cramer