Van performance management naar talent management

SILS hecht heel veel belang aan haar medewerkers. Deze hardwerkende specialisten maken elke dag de dienstverlening waar die wij aan onze klanten beloven. In een nieuw project ‘beoordelen en belonen’ onderzoeken wij dit jaar hoe wij onze huidige beoordelings- en beloningssystematiek nog beter kunnen laten aansluiten op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals op de arbeidsmarkt.

In 2020 doen we onderzoek naar onze huidige beoordelings- en daaraan gekoppelde beloningssystematiek. Past deze nog bij zowel de huidige tijd als bij SILS en onze medewerkers? De situatie nu is dat onze medewerkers twee keer per jaar een gesprek voeren met hun leidinggevende: een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Op basis van de score uit het tweede gesprek ontvangt de medewerker een bepaald percentage salarisverhoging. Om nog beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in ons bedrijf en in de maatschappij en vooral ook op de arbeidsmarkt onderzoeken wij hoe wij onze bestaande methodiek van beoordelen en belonen kunnen upgraden.

Meebewegen met veranderingen

SILS ziet bijvoorbeeld om haar heen dat andere bedrijven afstappen van de traditionele beoordeling op basis van een 5-puntsschaal. De reden? Op deze schaal komen de scores 1 en 5 eigenlijk nooit voor en bewegen de uitkomsten zich veelal rondom een gemiddelde score; maar wat zegt die score SILS en de medewerker dan nog? En hoe koppel je een eerlijke salarisverhoging aan een dergelijke gemiddelde score? Eveneens zien we de ontwikkeling waarbij andere bedrijven de beoordeling loskoppelen van een eventuele salarisverhoging.

Meer aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker

De kern van het onderzoek is dat we ons huidige systeem, gebaseerd op performance management, meer willen upgraden naar een transparant systeem gebaseerd op talent management. Hierin komt meer aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker. De insteek is dat die manier van beoordelen ook veel gerichtere scores oplevert per medewerker en veel minder grijze gebieden. Dit zou wellicht kunnen betekenen dat we inderdaad de beoordeling loskoppelen van de beloning. Uiteraard passen we ons huidige systeem alleen aan als dit onderzoek in 2020 daadwerkelijk uitwijst dat een nieuw systeem van beoordelen en belonen onze medewerkers en SILS recht doet.

Onderzoeksconclusie volgt eind 2020

Voor dit jaar werken we nog vanuit ons huidige systeem van beoordelen en belonen, terwijl ons onderzoek loopt. De verwachting is dat wij eind 2020 komen met een conclusie of we daadwerkelijk van onze huidige methodiek willen afstappen. En zo ja: welk nieuw systeem SILS daarvoor in de plaats invoert.

Pluspunt als aantrekkelijke werkgever

Een extra motivatie voor dit onderzoek is dat een eventueel nieuw systeem niet alleen onze huidige medewerkers recht kan doen. Ook kan een actueler beleid voor beoordelen en belonen de positie van SILS op de arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever nog verder verstevigen.

En tijdens dit onderzoek? Ook dan werken we uiteraard keihard door voor onze klanten!

Petra Hofs