SILS werkt aan nóg meer ruimte en flexibiliteit

U kunt hier het nieuwsbericht vinden met de belangrijkste resultaten uit ons recente klanttevredenheidsonderzoek. Voor de details verwijs ik u graag door naar deze pagina. Wel kan ik u hier alvast melden dat we het overall goed doen, maar tegelijkertijd zijn we zeer alert op mogelijke verbeterpunten. We hebben namelijk niet de illusie dat we perfect zijn.

Flexibiliteit verbeteren

Een verbeterpunt uit het recente klanttevredenheidsonderzoek dat ons erg prikkelt, is de door onze klanten ervaren flexibiliteit van SILS. Die flexibiliteit is een belangrijke kernwaarde van SILS. We worden hierop nog steeds zeer goed beoordeeld, maar zien tegelijkertijd in verhouding met voorgaande jaren toch een lichte daling. De oorzaken daarvan zijn op zich positief vanuit het gezichtspunt van SILS, zoals onze gestage groei. Maar het is juist onze taak om door de bril van onze klanten naar SILS te blijven kijken. In dit licht gezien, is het op korte termijn nemen van strategische besluiten om onze flexibiliteit verder te verhogen, een belangrijk agendapunt.

Voorgenomen verdubbeling van ruimte

De achtergrond schets ik u graag. Door onze groei kunnen we onze klanten op dit moment niet altijd meer á la minute van dienst zijn met de verlangde warehousing en logistieke diensten. Want ons huidige Logistic Centre van 10.000 m2 zit behoorlijk vol. Om deze reden hebben we het afgelopen jaar een tweede warehouse in gebruik genomen, maar het is zeer de vraag of dit voldoende zal zijn. Nog voor eind 2016 nemen wij een strategisch besluit over de gewenste capaciteit om ook in de komende jaren onze klanten te kunnen blijven bedienen met flexibele logistieke diensten. Maar er is nog een andere manier waarop wij meer flexibel invulling willen geven aan het idee van ‘meer ruimte voor onze klanten’.

Procedures in het kader van flexibiliteit

Om ons vaak complexe werk goed te doen, hanteren wij intern bij SILS een uitgebalanceerd samenstel van procedures. En hoe meer we groeien, hoe meer die procedures een efficiencyverhogende rol spelen. Want wat je in de basis goed regelt, staat je in de uitvoering minder in de weg. Maar tegelijkertijd mogen deze procedures geen argument worden om onze verminderde flexibiliteit richting onze klanten te verklaren. We willen geen procedurevreters worden, maar tegelijkertijd hebben we procedures hard nodig om juist flexibel en efficiënt te opereren. Zonder dat onze klanten ‘last’ van die procedures ondervinden.

Compleet ontzorgen door meer ruimte, letterlijk en figuurlijk

Samenvattend: ons recente klanttevredenheidsonderzoek inspireert ons de groei van SILS goed te managen, procedures als smeerolie en niet als vertrager te hanteren én vooral onze mensen te blijven opleiden en coachen in het toepassen en promoten van de onderscheidende waarden van SILS. Wij willen onze klanten compleet ontzorgen. Met meer letterlijke ruimte voor warehousing en logistiek en meer figuurlijke ruimte door binnen een setting van positieve procedures voor de klant een optimale flexibiliteit te borgen.

Ik hoop u in dit verbeterproces te blijven ontmoeten en sta ook buiten de context van het klanttevredenheidsonderzoek open voor uw suggesties.