SILS sorteert voor op een uitdagend 2021

Dit is mijn laatste blog vanuit SILS voor 2020, een meer dan opmerkelijk jaar. Maar die constatering zal zeker ook voor u gelden. Corona dicteerde ons privé- maar ook zakelijk leven en ik houd bewust rekening met de doorlopende invloed van corona in 2021. In ieder geval voor de eerste helft van het nieuwe jaar. Toch ben ik positief over de stijgende lijn die ik zie binnen de activiteiten van SILS. Op grond hiervan sorteren we inmiddels voor op verdere groei, zoals een stevigere positie in Cargo en ook de voorbereidingen voor een eventuele tweede vestiging.

Constante kwaliteit ondanks ‘rocky road’

Kijk ik op 2020 terug, dan durf ik te stellen dat we de kwaliteit van onze dienstverlening op peil wisten te houden ondanks de vele verzwarende omstandigheden en improvisaties die daarvoor soms nodig waren. Een belangrijk facet in dit vermogen om een constante kwaliteit te waarborgen komt doordat onze investeringen in managementkwaliteit op directieniveau inmiddels renderen. En die push gaan we ook geven aan de rest van onze organisatie in 2021.

Ook presteren tijdens plotselinge pieken

In 2020 hebben we fors ingezet op employer branding. Dit betekent dat we SILS actief positioneren als aantrekkelijke werkgever, zowel voor onze bestaande collega’s als voor toekomstige talenten. Dankzij die tijdige positionering slagen we er nu in om in een gespannen arbeidsmarkt nog steeds de goede logistieke talenten te vinden en aan ons te binden. Die positie als aantrekkelijke werkgever is ook van belang als we ineens willen opschalen om onze klanten met elke plotselinge piek in hun vraag te kunnen bedienen.

Samenwerken aan nog betrouwbaardere forecasts

Voor 2021 is het een belangrijk doel om nog beter én tijdiger op basis van data te kunnen voorspellen welke capaciteit (en vooral plotselinge pieken daarin) onze opdrachtgevers van SILS verlangen. Hierin investeren we momenteel fors, onder andere in een BI-Tool. Dat lukt ons steeds beter omdat we focussen op een bestendige en tijdige over-en-weer communicatie met onze klanten. Hoe eerder zij ons data leveren over (onverwachte) fluctuaties in orders, hoe flexibeler wij die tijdig kunnen uitvoeren op basis van betrouwbare forecasts. Een verbeterproces waarop we nu inzetten met vooral onze grotere opdrachtgevers en waarvan uiteraard ook al onze klanten zullen profiteren. Kortom, elkaar beter informeren om samen logistiek nóg beter te kunnen presteren. Want SILS ziet zichzelf graag als verlengstuk van onze opdrachtgevers. Een positie die we optimaal in uw belang kunnen benutten als we maximaal samen optrekken door tijdig accurate informatie met elkaar te delen. Alleen dan kunnen wij onze belofte waarmaken: daadwerkelijk verlengstuk zijn van de klant.

Expansieplannen

Een ander aandachtspunt is dat we ons oriënteren op een tweede vestiging, een gunstig teken maar ook een grote uitdaging! Die uitbreiding willen we realiseren omdat we onder andere kansen zien voor de veilige opslag van lichte klassen gevaarlijke goederen die onder het ADR-regime vallen. Denkt u aan deodorants, ook wel ‘houders onder druk’ genoemd. Lage klassen gevaarlijke goederen waarvoor momenteel in het land relatief weinig passende capaciteit in warehouses beschikbaar is. Weliswaar zijn er zwaarbeveiligde opslagbunkers, maar de hoge gevarenklasse van deze bunkers en bijbehorende hoge kosten zijn niet aantrekkelijk voor producten die vallen in de lichte klassen gevaarlijke goederen. We zijn voornemens om een deel van onze nieuwe vestiging hiervoor in te richten, of onze bestaande locatie aan te passen, zodat wij als SILS dit sterk groeiende deel van de voorraad van onze “toileteries klanten” probleemloos kunnen blijven opslaan. Met in die tweede vestiging uiteraard nog volop nieuwe logistieke ruimte voor onze reguliere activiteiten.

U ziet het: ondanks alle onzekerheid die corona nog steeds biedt, bruist SILS voor 2021 van de plannen. Tot slot wens ik u graag fijne feestdagen, binnen de beperkende maatregelen rondom corona. Een periode om met elkaar weer de energie te vinden om de nieuwe uitdagingen in 2021 volop aan te kunnen!

Willem-Jan Cramer