Reverse logistics bij webshops: van ballast tot bron van omzet

Een perfecte logistieke afhandeling is een kritische succesfactor voor webshops. Wat klanten digitaal bestellen verwacht men tegenwoordig al morgen in huis. Een snelle verzending van de bestelling draagt in hoge mate bij aan de klanttevredenheid. En dus weer aan het aantal herhalingsaankopen.

Maar diezelfde klant stuurt ook met het grootste gemak bestellingen retour. Wat niet past, of na uitpakken niet bevalt of beschadigd is, keert gegarandeerd terug. Een helder gecommuniceerd en makkelijk te vinden retourbeleid in uw webshop draagt bij aan een hogere conversie. De klant voelt zich bij voorbaat gesterkt. Er zijn zelfs webshops die de klant stimuleren al direct meer varianten van een product te bestellen en thuis of op de zaak de beste variant te kiezen en de rest retour te zenden. Vooral bij mode is dit een onderscheidend element.

Die webshops maken dus van hun retourbeleid een verkoopargument.

Met andere woorden: regel je retouren goed en de klant komt ook weer ‘retour’ naar de webshop.

Reverse logistics neemt toe

De verwachting is dat het aantal retouren zal toenemen. Enerzijds door de groei van het aantal webshops en de steeds kritischere consument. Anderzijds door het gerichte beleid van webshops om de mogelijkheid van retouren te zien als commercieel instrument. Dit stelt eisen aan uw logistiek dienstverlener.

Reverse logistics supply chain

Goederen verzenden is één. Maar deze weer terugontvangen, classificeren en zo snel mogelijk opnieuw geschikt maken voor verdere verwerking, is een speciale discipline binnen logistiek. Dit wordt de reverse logistics supply chain genoemd en dient tegen zo laat mogelijke kosten zo goed mogelijk gerealiseerd te worden. Uiteraard beheerst SILS deze tak van sport op basis van een bewezen retourproces.

Retourkosten

De ervaring leer dat retourkosten op voorhand in de berekening van de kostprijs moeten worden meegenomen. Een soort voorinvestering om de kosten later te kunnen dekken. Webshops die dit verzuimen, kunnen tegen een wellicht onoverkomelijk probleem aan lopen.

SILS helpt uw concept logistiek vormgeven

Voordat u logistiek met ons in zee zou gaan, zijn wij echter ook een onafhankelijke gesprekspartner voor uw webshop. Dit past in een trend waarbij webshops onderkennen dat logistiek, en dus ook retourbeleid, cruciale succesfactoren zijn voor hun webshop. Dit betekent dat we steeds meer met ondernemers in de allereerste fase van hun nieuwe webshop rond de tafel gaan. Om te luisteren en te adviseren. Feitelijk is SILS hierdoor in staat het concept van uw webshop te helpen vormen.

Een voorbeeld?
Door de tomeloze ambitie van veel webshops wil men vaak vanaf de start elke klant bedienen, waar ter wereld deze ook woont. Op grond van onze logistieke ervaring weten wij dat de logistieke kosten hiervoor uw marge ruim kunnen overschrijden. Een geografische en dus logistieke beperking van uw verzorgingsgebied, bijvoorbeeld ‘alleen’ Europa, kan dus al een positief effect hebben op uw rendement.

SILS heeft meer van dit soort logistieke adviezen rondom ecommerce, ook als het gaat om retouren. Komt u er bij ons gerust op retour…ehhh…op terug!

Willem-Jan Cramer