Meer communiceren = nog beter plannen

Al 40 jaar is logistiek mijn vak. Bij diverse grote A-merken mocht ik aan de logistieke knoppen draaien. De goederen die ik daarbij logistiek zag ‘stromen’ varieerden van snoep tot elektronica. Om de breedte maar even aan te geven.

Sinds 1 september 2019 ben ik bij SILS actief als director warehouse operations. Om te beginnen: die functiebenaming zie ik heel breed. Want SILS is méér dan een warehouse en denken in hokjes binnen de logistiek is niet mijn ding. Zou ik alleen naar het warehouse van SILS kijken? Dan doe ik onze klanten tekort en laten we kansen liggen. Dus vertrek ik vanaf dag één binnen SILS vanuit het totaalplaatje. De winst daarvan? De medewerkers ervan doordringen dat we samen als één organisatie de klus klaren. De eersten die van die groeiende mindset profiteren zijn onze klanten. Maar ook creëren we meer tevreden medewerkers vanuit die totaalvisie.

Onze eigen visie krijgt externe verrijking

Wie van buiten bij een bedrijf aantreedt, wordt geacht een kritische blik mee te nemen. Want wat is anders het nut van nieuw bloed? Wat ik vanaf dag één zag was een mooie, bloeiende en klantgerichte logistieke organisatie. Bijzonder is dat SILS is gegroeid tot wat zij nu is op basis van een eigenhandig ontwikkelde visie op logistieke processen. Die visie werkt en maakt SILS bijzonder. Tegelijkertijd wil SILS een sprong maken. En dat verlangt dat SILS meer dan voorheen haar eigen visie op logistiek verrijkt met bewezen methoden en procedures die elders in de logistiek hun waarde meer dan eens hebben bewezen. En dat is waar ik een rol kan spelen. SILS is ver gekomen ‘by playing by their own rules’. Nu is de fase aangebroken waarin we onze huidige processen toetsen aan wat in het algemeen wordt aanvaard als bewezen logistieke methoden. Hierbij zoeken we de balans tussen wat we nu al goed doen en eventuele nieuwe manieren van werken. Laten we zeggen: ‘The best of both worlds”.

Kleine stappen en verbeteren op detailniveau

Betekent dit dat het roer radicaal omgaat? Nee, binnen logistiek bestaat zoiets als stapsgewijs verbeteren. Je zet kleine stappen en verbetert op detailniveau. Tijdens de verbouwing blijft de winkel dus open. Het mes snijdt aan twee kanten: we verstoren het bestaande logistieke proces van onze klanten niet en tegelijkertijd vormen al die kleine verbeterstappen straks een grote sprong voorwaarts.

Meer preventief en minder curatief

Een ander concreet actiepunt dat ik graag met u aanstip, is de manier waarop SILS met u communiceert, plant en bijstuurt. Enerzijds willen we klanten zo min mogelijk lastigvallen terwijl wij onze processen voor hun uitvoeren. Dreigt er iets niet helemaal volgens afspraak te lopen? Dan doen we ons uiterste best dit eerst intern op te lossen en u daarmee niet te belasten. Anderzijds is er niks mis met meer overleg voordat knelpunten zich voordoen. Hoe beter wij ons werk plannen, hoe sneller we voor klanten kunnen inspringen op onverwachte gebeurtenissen. En hoe sneller we eventueel voorziene bottlenecks melden, hoe sneller we samen met klanten een oplossing kunnen bereiken. Dit betekent dat SILS vaker met klanten in overleg treedt. De vragen op de agenda? Loopt alles zoals gepland? Ziet de klant onvoorziene zaken aankomen? En vooral: hoe kan SILS daar preventief op inspringen in plaats van curatief?

Snel, preventief en logistiek bewezen

Aan het begin van deze blog meldde ik u dat ik mijn functie van director warehouse operations breed zie. En dat zie ik ook voor onze samenwerking met u. Legt u gerust al uw logistieke vraagstukken bij SILS neer. Wij reageren erop zoals beloofd: snel en preventief meedenkend en oplossend. Maar ook vanuit één logistieke en bewezen visie die we steeds verder gaan verrijken met externe inzichten.

Rob Damen