Invoerrechten: soms een grenzeloze bron van verwarring

Importeert u van buiten de EU goederen in Nederland? Dan bent u zowel invoerrechten als BTW verschuldigd. Op enig moment in het importtraject moet u dus invoerrechten betalen. De hoogte van de BTW en invoerrechten is afhankelijk van de douanewaarde. De factuur die bij de door u gekochte goederen hoort, vormt veelal de grondslag voor het bepalen van de door u verschuldigde douanerechten.

Die berekening kan complex zijn omdat er allerlei zaken op uw factuur mee kunnen spelen die van invloed zijn op het bepalen van de douanewaarde. Zoals wellicht royalties, commissies of license fees. Of neem transportkosten en verzekering. Kortom, alle elementen die aan u worden berekend tot aan de grens van de EU, direct of indirect, dienen te worden meegenomen bij de bepaling van de exacte douanewaarde.

Pas op voor naheffingen

Het komt voor dat bedrijven structureel bepaalde kosten niet meenemen in de door hen zelf berekende douanewaarde. Dit kan tot hoge naheffingen leiden. Of neem het verkeerd hanteren van goederencodes bij invoer in de EU waardoor u de tarifering bij de bepaling van de douanerechten foutief toepast.

SILS maakt het kloppend

Als u dit wenst, kunnen wij deze douaneafhandeling voor u verzorgen. SILS is als douane-expediteur in het bezit van alle benodigde vergunningen, en bovendien voor deze werkzaamheden door de Nederlandse douane AEO-gecertificeerd. De douanedeclaranten van SILS zijn gespecialiseerd en opgeleid om een juiste berekening te maken van de douanewaarde en het opmaken van de benodigde douanedocumenten. Naast het bepalen van de douanewaarden kunnen zij u ook adviseren op het gebied van het vaststellen van de juiste douanegoederencode.

De fiscus houdt u aan uw bewaarplicht

Daarnaast verplicht de fiscus u om 7 jaar administratie over uw betaalde invoerrechten te bewaren. Door SILS in te schakelen bent u ook van die correcte verslaglegging en bewaarfunctie verzekerd.

SILS, zowel uitvoerend als adviserend

U kunt dus een zeer complexe materie met een gerust hart uitbesteden aan SILS. Onze douaneafdeling verleent bovengenoemde diensten zowel aan onze klanten die al gebruik maken van onze andere kernactiviteiten Logistics en Cargo, als ook aan klanten die deze activiteiten zelf verzorgen, maar wel ondersteuning nodig hebben op het gebied van douane. Kortom, wij kunnen al deze activiteiten voor u in uitvoerende zin overnemen, maar u hierover ook adviseren, uw bestaande administratie checken en audits uitvoeren.

U bent van harte welkom.

Jens Stevens
‎Manager Operations SILS