Interne projecten? De klanten van SILS profiteren als eersten

Momenteel loopt er binnen SILS een aantal belangrijke interne projecten tegelijk. Van nieuwbouw tot en met Employer Branding. De afgelopen tijd hebben wij deze projecten per blog inhoudelijk met u mogen delen. Deze blog biedt u een kort overzicht van ons ‘logistieke landschap’ aan projecten. De rode draad hierin? Deze projecten hebben weliswaar een interne focus, maar het zijn uiteindelijk onze klanten (én medewerkers) die hier volop van profiteren.

Nieuwbouw warehouse

Het meest in het oog springende project is uiteraard de bouw en recente oplevering van ons nieuwe warehouse. Samen met de medewerkers is dit nieuwe warehouse feestelijk in gebruik genomen met een toast. Geheel in SILS stijl zijn we direct na deze mijlpaal hard aan de slag gegaan om al onze nieuwe ruimte maximaal efficiënt in te richten voor onze opdrachtgevers. Zoals de bouw van stellingen en vervolgens de inhuizing. We lopen inmiddels zelfs voor op planning en budget. Een mooi compliment voor onze medewerkers. Hun inzet in vooral de goede voorbereiding werpt nu zijn vruchten af. Blijkbaar zijn we ook goed in het organiseren van onze eigen logistiek! Dit heeft alles te maken met de manier waarop wij ook graag voor onze opdrachtgevers werken: vanuit aandacht, focus en voorbereiding. 29 juni volgt er nog een formele opening met medewerkers en hun familie. In september gevolgd door de officiële opening voor opdrachtgevers en andere relaties. De winst van het nieuwe warehouse voor u? Nog meer efficiency, service en logistiek gemak doordat wij u voortaan weer al onze expertise vanonder één dak kunnen leveren. Aangestuurd door een gecentraliseerd en compact team vakspecialisten. Kortom, een intern project, maar uiteindelijk 100% in het voordeel van onze klanten.

Bestaande processen kritisch onder de loep

De nieuwbouw vormde een inspirerende aanleiding om direct ook al onze processen binnen het warehouse kritisch onder de loep te nemen, in feite ook een project. Zo hebben we onze pack zone vernieuwd, zoals fysiek met onder andere nieuwe packtafels en scanners, maar ook als het gaat om een zo efficiënt mogelijke routing. Eveneens hebben we, getriggerd door ons nieuwe warehouse, alle opdrachtgevers geanalyseerd, van groot tot klein. Wat is de doorloopsnelheid van hun artikelen? En wat is hun ideale voorraadlocatie in ons huidige of nieuwe warehouse? We investeren zwaarder dan ooit in ons Warehouse Management Systeem (WMS) om onze processen nog efficiënter te maken. Opnieuw een interne actie waar klanten nu al van profiteren.

Employer Branding

Hoe goed wij onze logistieke faciliteiten ook op orde hebben: het is uiteindelijk de expertise en inzet van onze medewerkers die voor klanten het verschil maakt. Daarom zet SILS steeds steviger in op gericht beleid op het vlak van Employer Branding. Met andere woorden: welk imago willen we als werkgever uitstralen en hoe vinden & binden we de juiste werknemers? Bij SILS koppelen we hieraan eveneens onze zorg en aandacht voor onze bestaande medewerkers. Dit beleid is verleden jaar succesvol door onze Manager HRM Petra Hofs opgesteld en wordt inmiddels breed gedragen. Nu geven we via allerlei projecten concreet handen en voeten aan dit beleid. Kortom, van plan tot praktijk. We geven bijvoorbeeld ook invulling aan het stimuleren van vitaliteit van onze medewerkers, als eerste in hun eigen belang. Eveneens nieuw onder de paraplu van Employer Branding is het medewerkerstevredenheidsonderzoek ‘nieuwe stijl’ dat wij binnenkort gaan uitvoeren met een externe partij. Opnieuw een concreet signaal dat de mening van onze medewerkers telt en dat wij hun verbetersuggesties graag gekanaliseerd omzetten in nieuw beleid. We inventariseren al enige tijd hun visie op ontwikkelingen binnen SILS via drukbezochte brainstorm avonden en kwartaalmeetings. Ook hebben we tal van initiatieven in gang gezet om de communicatie tussen medewerkers en management te optimaliseren. Uiteindelijk willen we hiermee de betrokkenheid van onze medewerkers nog verder verhogen. Betrokkenheid bij SILS en bij onze klanten.

Die rust is ook van groot belang voor onze opdrachtgevers die daardoor zoveel mogelijk door een vast en loyaal team van medewerkers bediend worden. Vooral essentieel voor klanten, zoals SILS die vaak heeft, met speciale of soms wat afwijkende logistieke wensen. Juist door die nagestreefde continuïteit in ons team weten we ook dit soort klanten goed te bedienen.

Dedicated teams = dedicated attention

Een ander relevant project binnen SILS is de groeiende inzet van dedicated teams van logistieke specialisten voor klanten. Zoals nu voor een grote, nieuwe opdrachtgever: Van Caem Klerks Group, een internationaal handelshuis dat veel met traders en sterk variërende producten werkt. Een opdrachtgever die hoge eisen stelt aan automatisering en communicatie. Door de hoge variatiegraad van inkomende goederen is dit vooral op het cruciale moment van de ingangscontrole. Vanuit onze nieuwe setting kunnen we aan al deze eisen voldoen, zowel fysiek als digitaal. Inclusief een 100% dedicated SILS accountteam ‘Cargo & Projects’ voor deze mooie, nieuwe klant. Dit team werkt momenteel nauw samen met het implementatieteam van Van Caem Klerks Group. Opnieuw een interne stap met externe voordelen.

Druk met projecten? Performance op peil!

Kortom, allerlei intern gerichte projecten, maar feitelijk stuk-voor-stuk in het belang van onze klanten, van nieuwbouw tot en met tevreden en gemotiveerde medewerkers en geoptimaliseerde processen. Tot slot: we constateren op basis van feiten dat in deze drukke periode met allerlei projecten onze performance richting onze opdrachtgevers goed op peil blijft.

U bent welkom deze constateringen zelf aan onze praktijk te toetsen!

Willem-Jan Cramer