Innovatie door financiële en inkooptechnische verantwoordelijkheid voor uw voorraad

In welke branche je ook actief bent: innovatie is cruciaal. Vernieuwing houdt je bedrijf maximaal relevant. Als logistiek dienstverlener koerst SILS ook voortdurend op innovatie. Dit doen we op twee manieren. Enerzijds innoveren we door strategische brainstormsessies met relevante partijen en anderzijds innoveren we door goed te kijken naar waar de logistieke sector heen beweegt.

Als wij op grond van die voortdurende verkenningen het net ophalen, zien we wellicht een aantrekkelijke nieuwe rol voor SILS ontstaan. Deze nieuwe functie is gebaseerd op ons al bestaande fundament waarmee wij opdrachtgevers maximaal ontzorgen. Binnen die logistieke ontzorging wordt in de toekomst mogelijk van partijen als SILS gevraagd om steeds meer op te treden als financierder en manager van de voorraad van klanten. SILS zal deze trend nauwlettend in de gaten houden.

Financieren én managen van voorraad

De klant bepaalt nu nog doorgaans wat wij voor hem opslaan en vervolgens aanleveren. Maar SILS zou zich in deze rol gestaag kunnen ontwikkelen tot meedenkend partner door:

  • De voorraad zelf in te kopen.
  • Voor te financieren.
  • En de verantwoordelijkheid te nemen over het managen van die voorraad.

Met deze innovatieslag kunnen wij onze klanten opnieuw voor een fors deel ontzorgen. Zowel financieel als organisatorisch.

Maximaal samenspel

In deze rol kunnen wij dus voor klanten op voorhand een bepaalde voorraad inkopen. Vervolgens zijn wij zelf verantwoordelijk voor de optimale ijzeren voorraad en uitlevering, gebaseerd op de forecast van de klant. Dit vergt een maximaal samenspel met onze klanten en SILS durft dit aan. Sterker nog; voor enkele klanten werken wij al zo.

Van klant tot partner

Uiteraard vergt het naar ons toe trekken van deze facetten een nog nauwere samenwerking met onze klanten. Deze klanten groeien in deze nieuwe rol steeds meer uit tot partner. Want hoe beter hun forecasts, hoe efficiënter SILS deze aanvullende diensten kan uitvoeren. Hiermee ontzorgen wij onze klanten niet alleen logistiek, maar ook financieel en organisatorisch.

Met onze groeiende rol als financieel en managementregisseur schuiven wij steeds meer op richting de primaire processen van onze opdrachtgevers. Maar ook opereren we verder in de processen van de toeleveranciers van diezelfde opdrachtgever.

SILS durft het aan. U ook?

Willem-Jan Cramer