Hoezo Supply Chain Management?

Iedereen heeft het erover, maar de helft weet niet waar het over gaat. Supply Chain Management is een containerbegrip (leuke woordspeling wanneer je in de logistiek werkzaam bent).

Bij de lancering van onze nieuwe website vallen we daarom maar meteen met de deur in huis door over het meest complexe onderwerp de eerste blog te schrijven. Uiteindelijk draait het bij onze klanten uiteindelijk allemaal wel om Supply Chain Management.

Onderdelen supply chain management

Niet geheel in willekeurige volgorde: inkoop, inkomende goederenstromen, contractmanagement, voorraad, verkoop, orders, uitgaande goederenstromen (distributie), operations planning, uitbesteding. Een betere samenwerking met leveranciers, (logistieke) dienstverleners, klanten en andere betrokken partijen. Softwareprogramma’s zoals een ERP pakket of een Warehouse Management Systeem. Ervaringen met het managen van de hele keten. Inzichten. Wat kost dat, goed Supply Chain Management? En wat levert het op? Wat zijn de trends?

Vele logistieke dienstverleners zeggen Supply Chain Management oplossingen te bieden. Velen zijn vele malen groter dan SILS. De vraag is in hoeverre dit geen valse belofte is. De vraag is ook in hoeverre de klant ook überhaupt verwacht, of zelfs mag verwachten, dat zijn logistieke dienstverlener de totale keten regisseert. Want dat zeg je dan: “Wij regelen het, van A tot Z”! Wat kan onze klant op dit gebied van SILS verwachten?

Supply chain management van SILS

Van welke leveranciers maak ik gebruik? Dat laat een klant vaak niet over aan zijn logistiek dienstverlener. Waar zijn deze leveranciers gevestigd? Daarop heeft de logistieke dienstverlener geen invloed. Wat zijn de inkoopvoorwaarden die mijn leverancier hanteert?

Kijk, daar kunnen we met onze kennis en expertise al wel een behoorlijk steentje bijdragen. En een heel belangrijk steentje waarmee in de praktijk nog vaak iets mis gaat met mogelijk grote gevolgen. Niet wat heb ik gekocht, maar onder welke voorwaarden? De basis! Op onze site vindt u in ieder geval een beschrijving van de meest gebruikte inkoopvoorwaarden (Incoterms). Maar vraag bij twijfel vooral ons advies. De gevolgen van verkeerd gehanteerde Incoterms kunnen nogmaals catastrofaal zijn!

Orders afleveren cruciale stap supply chain

Orderpicking is een van onze kernactiviteiten. Dit proces is nagenoeg volledig geautomatiseerd en verloopt daarmee voor onze klant tegen een zo laag mogelijk kostenniveau. Voor het versturen van de orders maken wij gebruik van een beperkt aantal geselecteerde vervoerders. Het afleveren van orders is het stuk van de gehele supply chain waar het meest om te doen is. De zogenaamde “last mile”. Wanneer wil de ontvangende partij de zending ontvangen? In geval het om een consument gaat wil deze in ieder geval al lang niet meer de hele dag thuis hoeven te zijn om het pakket in ontvangst te nemen. De invloed van SILS op dit stuk van de supply chain van onze klant is groot. Wij hebben de kennis en ervaring en kunnen op basis hiervan onze klant het juiste advies geven.

Customer support

Voor de meeste logistieke dienstverleners stopt na verzending hun taak, en dus de dienstverlening. Het enige dat nog volgt is de factuur. SILS gaat een stukje verder in de keten. Zo verzorgen wij voor een aantal klanten Customer Support activiteiten. Dit wil zeggen dat wij in naam van de klant de telefoon opnemen en zo “eerstelijns support” bieden. Ook kunnen wij indien gewenst bijvoorbeeld de facturatie verzorgen.
Al met al is Supply Chain Management dus een complex en breed begrip. En ook behoorlijk aan verandering onderhevig. De omgeving verandert, wensen en verwachtingen van onze klanten veranderen en niet in de laatste plaats de wensen en verwachtingen van de klant van onze klant!.

Orderpicking

Niet iets dus dat je implementeert en daarna klaar is, maar een continu proces.

Winnen met logistiek, het kan. Webshops zijn daar een voorbeeld van. In tegenstelling tot onze traditionele klanten beginnen webshops al vanaf het aller vroegste begin na te denken over de logistieke invulling, nog ver voordat men weet hoe de webshop gebouwd gaat worden. Puur omdat men zich realiseert dat logistiek een cruciale succesfactor is.

Bij SILS pretenderen we niet om de hele keten voor een klant in te kunnen vullen. Om volledig Supply Chain Managment te bieden. We kiezen ervoor om te excelleren op die onderdelen waar we invloed op uit kunnen oefenen, of waar we op basis van onze kennis en ervaring iets wezenlijks kunnen bijdragen.