Nieuwe fase in de natuurlijke groei van SILS: nog meer senioriteit en expertise op directieniveau

Zoals elk ambitieus bedrijf, doorloopt ook SILS een bepaald patroon van ontwikkelingen. Doorgaans is de ene nieuwe stap een logisch gevolg van een eerdere geslaagde ontwikkeling. Graag schetsen wij u een nieuwe en actuele fase in onze ontwikkeling: de investering in nog meer senioriteit en expertise op directieniveau.

Groei in meters…

SILS is de laatste jaren enorm gegroeid, bijna een tomeloze groei. Daardoor ontstond primair de behoefte aan veel meer meters voor warehousing én de centralisatie daarvan. Dus werd de huidige locatie aan de Apeldoornse IJsseldijk 29 recent uitgebreid met in totaal bijna 10.000 m2. Hierdoor hebben wij de twee externe warehouses volledig kunnen centraliseren in ons Logistic Center in Apeldoorn. Deze uitbreiding is inmiddels feestelijk in gebruik genomen door de medewerkers. En op 26 september doen we dat nog eens dunnetjes over met onze gewaardeerde klanten en overige relaties. Overigens dienden zich in de fase van de nieuwbouw alweer enkele grote en nieuwe opdrachtgevers aan. Alle nieuwe vierkante meters zijn inmiddels in principe benut en we denken op directieniveau alweer na over vervolgstappen op dit terrein. Over natuurlijke groei gesproken…

Groei in medewerkers…

Maar méér meters betekent ook méér medewerkers. Deze uitbreiding met nieuwe medewerkers én koestering van onze bestaande collega’s bracht een compleet nieuwe uitdaging op het gebied van HRM met zich mee. Al die uitdagingen hebben wij vervat in een eenduidig, helder en ook ambitieus beleid voor Employer Branding. Na het bouwen van meer ruimte, bouwen we nu ook aan het vinden & binden van de allerbeste logistieke krachten. Welk imago willen we als werkgever uitstralen? Waar vinden we de beste logistieke talenten? En hoe bieden we onze bestaande medewerkers permanent voldoende uitdaging? Ook op dit belangrijke terrein van HRM ‘maken we inmiddels meters’.

Groei in expertise op directieniveau

Zoals gesteld in de inleiding van deze blog, dienen nieuwe fases in je bedrijfsontwikkeling zich als vanzelf aan als de fases daarvoor blijkbaar goed zijn geregeld. Zoals in de situatie van SILS meer fysieke ruimte en meer medewerkers om het groeiende werk aan te kunnen. Onze meest recente stap is de investering in nog meer senioriteit en expertise op directieniveau. Ter versteviging en verdieping van de kennis en ervaring die daar al aanwezig is. Hierbij hebben we twee bedrijfsdisciplines gedefinieerd: finance en warehouse operations. Dit heeft recent geresulteerd in de aanstelling van twee zeer ervaren professionals van buitenaf: een nieuwe directeur finance en een nieuwe directeur warehouse operations.

Focus op twee kerndisciplines: finance en warehouse operations

Met deze aanstellingen gaan we een compleet nieuwe fase in met SILS. Door nu als eerste te focussen op de verdere versterking van deze twee kerndisciplines op directieniveau gaan we nog meer dan voorheen voorwaardenscheppend en faciliterend te werk voor alle medewerkers van SILS die op uitvoeringsniveau of middenkaderniveau actief zijn, denk bij het laatste aan onze teamleaders en supervisors. Finance is voor SILS een belangrijk aandachtspunt omdat we vaak te maken hebben met complexe financiële en fiscale vraagstukken, zoals onze investering in de nieuwbouw en ook onze overzeese vestiging in de Carribean. Ook is aan de functietitel van de nieuwe directeur Warehouse Operations bewust het begrip operations toegevoegd. Want we zien dat warehousing een cruciale kerndienst is van SILS en dat we al onze operations daar niet los van kunnen en willen zien.

The proof of the pudding is in the eating

Kortom, SILS investeert ook in kennis, kunde en ervaring op directieniveau. En welke volgende bedrijfsfases zich nu naar verwachting gaan aandienen? Laat ik een tipje van de sluier oplichten. Onze logistieke opdrachtgevers hebben doorgaans een hoog eisenpakket, en terecht. Daarom kiezen zij ook voor SILS. Met elke goede logistieke prestatie die wij leveren, leggen we automatisch de benchmark neer voor het volgende project. Dit hoge niveau van acteren is gebaat bij stabiliteit op alle vlakken binnen SILS. Het laatste kwartaal van elk jaar is voor SILS traditioneel het drukste en daardoor meest uitdagende. Dat kwartaal staat bijna voor de deur. Ik nodig u uit om ons te testen op alles wat ik in deze blog heb aangestipt!

 

Willem-Jan Cramer