Employer branding SILS krijgt steeds meer vorm

Eerder dit jaar publiceerden wij een blog over het actuele beleid van SILS op het gebied van ‘employer branding’. Welke kernwaarden onderscheiden ons specifiek als werkgever? En hoe boeien en binden we onze bestaande werknemers? En net zo belangrijk: hoe interesseren we talent om bij SILS te komen werken? De eerste stappen binnen ons beleid om te komen tot ‘employer branding’ zijn inmiddels concreet gezet. Deze blog brengt u op de hoogte van onze vervolgstappen als het gaat om onze aantrekkelijkheid als werkgever.

De arbeidsmarkt is radicaal veranderd, nu de economische crisis voorbij is. Potentiële nieuwe werknemers moeten SILS vinden en niet langer andersom. Dus is het cruciaal dat we SILS als werkgeversmerk goed in de markt zetten. Hierbij hanteren we een tweesporenbeleid. Ten eerste geven we veel aandacht aan onze huidige werknemers. Ervaren zij de bedrijfscultuur op de manier die het management dat graag ziet, of zitten daar verschillen in? We streven naar een eenduidige en herkenbare bedrijfscultuur op basis van positieve en onderscheidende kernwaarden. Niet alleen blijven we zo als werkgever interessant en uitdagend, maar kunnen we ook talenten prikkelen om te kiezen voor SILS. Zowel talenten intern die al binnen SILS werken, als extern op de arbeidsmarkt.

Extern: onderzoek naar werving

Een HBO-afstudeerder vanuit de studierichting HRM onderzoekt momenteel hoe en langs welke wervingskanalen wij die externe talenten kunnen vinden om deze vervolgens aan ons te binden. Zoals via de inzet van social media. Of misschien zelfs vloggen of een speciale app voor werving. Externe werving slaagt alleen als we consequent ons bedrijfsimago als uitdagende werkgever communiceren op de wijze zoals deze daadwerkelijk is en wordt ervaren.

Intern: enthousiaste werkgroep van start

Eveneens is binnen SILS inmiddels een werkgroep gestart met enthousiaste collega’s in de rol van ‘SILS ambassadeur’. Nagenoeg alle afdelingen binnen SILS zijn hierin vertegenwoordigd. Een eerste meeting leidde tot een concrete actie in de vorm van een praktische vragenlijst. De kernvragen? Wat maakt SILS tot een aantrekkelijke werkgever? En wat zouden we moeten veranderen? Hoe ervaren medewerkers de bedrijfscultuur en wat zijn redenen om hier te werken en te blijven, of wellicht zelfs om bij SILS weg te gaan? Hiermee willen we de rode draad in mogelijke knelpunten vinden, prioriteiten stellen en onze ‘employer branding’ als aantrekkelijke werkgever verder versterken. Deze werkgroep met ‘SILS ambassadeurs’ zal elke maand bijeenkomen.

Meer investeren in vaste krachten

Recent hebben we vooral nieuwe medewerkers voor ons warehouse geworven, en onze nieuwe ‘employer branding’ heeft hier misschien al een eerste kleine rol in gespeeld. Tot slot, maar wel heel belangrijk, is dat we zo min mogelijk gebruik zullen willen maken van medewerkers in de vorm van uitzendkrachten. Liever bieden we hen vaste contracten, als zij in SILS geloven, en wij uiteraard in hen! Een teken dat we graag langdurig investeren in goede en vaste medewerkers. Eén van de kernwaarden van de employer branding van SILS!

Petra Hofs