De voordelen van een AEO certificaat

Veel bedrijven en instanties zijn kritisch over de voordelen van de AEO certificering (Authorised Economic Operator). Zo blijkt bijvoorbeeld uit het artikel dat onlangs op de site van de EVO verscheen, waarin verslag wordt gedaan van de evaluatie van de eerste vijf jaar van het AEO programma.

AEO certificaat voor SILS

De behaling van het AEO certificaat heeft onze bedrijfsvoering flink doen veranderen. En dat bedoel ik positief!  En daarbij gaat het niet alleen om (interne) douane processen. Ik stel dat het AEO certificaat voor SILS een belangrijke oorzaak is geweest waardoor onze kwaliteit in het algemeen sterk is verbeterd! En dit geldt voor alle lagen binnen onze organisatie. Als operationeel verantwoordelijke heb ik daar dagelijks veel profijt van en ik beschouw dit dan ook als het grootste voordeel van AEO. Het is dus maar net hoe je er mee om gaat en hoe breed je naar dit project kijkt. Om succesvol conform de regels van de AEO certificering te blijven werken is bewustwording en het creëren van betrokkenheid bij alle medewerkers essentieel. Klinkt logisch, maar tegelijkertijd besef ik me dat dit niet eenvoudig is.  Ons is dit wel gelukt! Door stapsgewijs kleine (praktische) aanpassingen te doen in het proces, gericht te monitoren, service levels vast te leggen, veiligheid en kwaliteit te bespreken in ieder overleg en medewerkers een rol te laten vervullen bij het monitoren van de performance is er bij SILS een grote mate van betrokkenheid ontstaan bij al onze medewerkers. Natuurlijk zijn er ook pure voordelen op het gebied van onze douane activiteiten. Als AEO gecertificeerd bedrijf kan SILS Customs zekerheidsstellingen schorsen. Neem het schorsen van zekerheidstelling voor het douane entrepot en/of douanevervoer. In deze tijd, mede doordat banken voorzichtig zijn, is extra liquiditeit welkom voor een (MKB) onderneming. Daarnaast kunnen we als bezitter van het AEO certificaat vanaf 1 juni 2014 de hoogte van de zekerheid (maandbetaling Sagitta Invoer (DSI)/AGS)) zelf bepalen en stelt de douane ons in staat om een spoedbetaling te kunnen doen voor zendingen met hoge invoerrechten. Hiermee kunnen we de pieken uit de zekerheidstelling halen en deze separaat voldoen.

AEO begeleidingstrajecten van SILS

De voordelen van het AEO certificaat zien wij niet alleen bij ons zelf. SILS Customs begeleidt bedrijven actief en passief bij het aanvragen en behalen van het AEO certificaat. Ook tijdens deze trajecten zien deze bedrijven vaak al gauw de nodige voordelen. Zowel op het gebied van hun douane processen, maar juist vaak ook in algemene zin.

AEO Status

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Nee, zeker niet! Er zouden zeker nog meer en concretere voordelen te behalen moeten zijn voor AEO gecertificeerde bedrijven. Neem de noodprocedure bij uitvoer, uitvoeren fysieke controles of het opleggen van boetes. Dit zou beter kunnen en moeten. Anderzijds zouden de lasten voor niet AEO gecertificeerde bedrijven misschien ook zwaarder moeten worden? Dit wordt naar mijn mening goed en serieus opgepakt door de Nederlandse douane. In Nederland neemt de douane al veel maatregelen om de logistiek zo min mogelijk tot last te zijn. Daarnaast is het bedrijfsleven, vaak via brancheorganisaties, in contact met de Nederlandse douane en wordt er gezamenlijk opgetreden in Brussel. SILS Customs doet mee aan de pilot PROMINADE. Samen met TNO en de douane zal een soort toolbox ontwikkeld worden waarmee bedrijven beter in staat moeten zijn om “in control” te zijn en dat ook aantoonbaar kunnen maken. Zo dragen wij actief bij aan de mogelijke verdere verbeteringen. Vanuit nieuwe wetgeving zal AEO hoe dan ook alleen nog maar belangrijker worden.

Meer weten over het AEO certificaat?

"Wilt u weten welke voordelen een AEO certificaat uw bedrijf zou kunnen opleveren en hoe SILS Customs u hierbij eventueel zou kunnen begeleiden of ondersteunen? Of wilt u meer informatie over de AEO status?"

 

Jens Stevens
Manager Operations